Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie. Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren. Weigeren Ok
Beter met BGGZ > Screeners

screeners

Een screener is een beslisondersteuner voor verwijzing naar de GGZ. Het instrument ondersteunt u als huisarts of POH-GGZ bij het stellen van de juiste diagnose met bijbehorende verwijzing naar POH-GGZ, Basis GGZ of Specialistische GGZ.

 

De screeners van ZorgIQ, TelePsy, mirro en Transparant Next voldoen allen aan het landelijk Keurmerk Basis GGZ. Probeer de screeners uit en ervaar welke het beste bij u past.

 

    

 

ZorgIQ biedt u, in samenwerking met Indigo, deze online GGZ verwijstool. U wordt als zorgverlener door de verwijscriteria geleid, zoals die in het huidige GGZ verwijsmodel gelden. De verwijstool genereert vervolgens een concreet verwijsadvies.

 

In samenwerking met het UMCG is tevens een volledig geautomatiseerde versie ontwikkeld: de zorgIQ beslissingsondersteuner (BOI). Deze uitgebreide verwijstool baseert het verwijsadvies op vragenlijsten die de cliënt online invult (o.a. de 4DKL en zelfredzaamheidsmatrix). De zorgIQ BOI wordt reeds door honderden huisartspraktijken naar tevredenheid ingezet. Zowel het aanbieden van de zorgIQ BOI aan de cliënt, als het ontvangen van de uitslag geschiedt volledig via uw HIS.

 

Maak gratis gebruik van deze online GGZ verwijstool.

 

 

 

 

TelePsy biedt een online platform met talrijke toepassingen voor beslisondersteuning, diagnostiek, effectmeting (ROM) en online behandeling. TelePsy ontwikkelt een nieuwe generatie e-health, die de behandelaar en de manier waarop de behandelaar werkt als uitgangspunt neemt. Zorgverleners bepalen zelf de hoeveelheid e-health die binnen de behandeling past en aansluit op de behoeften van de cliënt.

 

De beslisondersteuner bestaat uit adaptieve vragenlijsten, waarmee de aard, ernst, risico, complexiteit en beloop van psychische klachten in kaart wordt gebracht. Aan de hand van de gerapporteerde informatie worden indicaties gegenereerd en geeft het systeem een echelonadvies. Conclusies worden samengevat in een standaard verslag en kunnen via edifact worden verstuurd naar het HIS of EPD. Bekijk hier een video met uitleg over deze screener.

 

 

 

Het mirro eHealth platform biedt in één omgeving 17 online modules voor verschillende psychische klachten én de beslisondersteuner mentale zorg ondersteunend aan de verwijzing.

 

De beslisondersteuner mentale zorg helpt de zorgverlener bij de verwijzing naar mentale (vervolg)zorg. Het instrument ondersteunt de klinische blik van de huisarts, de POH-GGZ en de GGZ-aanbieder. Efficiënt, gestructureerd en afgestemd op het landelijke verwijsmodel. De zorgverlener logt in, start de vragenlijst direct voor face-to-face afname, of verstuurt de vragenlijst naar de cliënt. Daarna kan de zorgverlener het verwijsadvies inzien en beoordelen. De rapportage kan in pdf-formaat worden gedownload. Kijk voor meer informatie en een gratis demo-account op https://www.mirro.nl/producten/

 

 

Transparant Next heeft een screener ontwikkeld die gebruikt kan worden voor patiënten met psychische klachten en symptomen. VitalHealth ondersteunt en faciliteert deze screener en andere functionaliteiten met de Module GGZ.

 

Bekijk op deze pagina een video waarin de werking van de screener wordt toegelicht. U kunt hier ook een demo aanvragen.