Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie. Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren. Weigeren Ok

welkom bij indigo in de regio Arnhem

Psychische hulp, direct en dichtbij!
 
Indigo behandelt mensen met de meest voorkomende psychische klachten kortdurend, op verwijzing van de huisarts of een andere erkende verwijzer. Het motto van Indigo is direct en dichtbij. Dit betekent korte wachttijden en behandeling dicht bij huis, in uw eigen huisartsenpraktijk, gezondheidscentrum, zoveel mogelijk in uw eigen buurt.


Indigo biedt hulpverlening op maat, afhankelijk van de aard en ernst van uw klachten en behoeften. Indigo is er voor alle leeftijden en is gewend om te werken met mensen uit verschillende culturen.

HOOFDKANTOOR Indigo Arnhem

Wagnerlaan 2
6815 AG Arnhem
Telefoon 026 312 44 82
arnhem@indigogelderland.nl

Klik op de kaart voor een locatie bij u in de buurt

Zoeken buiten
deze regio

De hulp van Arnhem

Onze feiten en cijfers
26.000
Clienten
per jaar
8.7
Op zorgkaart
Nederland
5-12 Contact
momenten
gemiddeld
Lees onze nieuwste
feiten en cijfers

INDIGO BIEDT:

  • Preventie: voorlichting en cursussen over veel voorkomende psychische problemen
  • Online hulp: zelf aan de slag met behulp van online module
  • Behandeling voor licht tot matig ernstige psychische klachten, met een specifieke focus en gericht op het vergroten van zelfregie 
  • Begeleiding en behandeling voor mensen met een chronische psychiatrische aandoening die eerder zijn behandeld bij een specialistische GGZ-instelling

 

Indigo in Arnhem beschikt over een kwaliteitsstatuut.

Download brochures

Maak kennis met onze hulpverleners

Iedere dag zet ik mij met passie en enthousiasme in voor de behandeling van uiteenlopende klachten en problemen. Ik vind het belangrijk dat mensen zich op hun gemak voelen. Ik ga uit van de eigen kracht van mensen en heb een positief mensbeeld.
Ik werk als psychiater in team persoonlijkheidsstoornissen van Pro Persona in Arnhem. Daarnaast ben ik 4 uur per week als consulterend psychiater werkzaam voor Indigo.
Sinds een aantal jaar werk ik met veel passie als psycholoog in de GGZ. Ik heb ervaring met uiteenlopende problematiek en maak gebruik van verschillende behandelinterventies. Ik bereid mijn gesprekken zorgvuldig voor en streef naar een veilige en prettig contact met mijn cliënten. Iedere cliënt is voor mij even belangrijk.
Al onze hulpverleners
Lisette Wittkampf
GZ-psycholoog, programmaleider
''Door te doen wat je nu nog niet durft, leer je te vertrouwen.''
Sjef Meuwissen
Psychiater
Irene Schrier
''Alles wat je aandacht geeft groeit''

INDIGO NIEUWS & IN DE MEDIA

Openingstijden chat in de zomer

In de zomerperiode heeft de Indigo chat andere openingstijden

Lees het hele artikel

Indigo klantreis in cijfers

Een compacte weergave van de resultaten van Indigo over het afgelopen jaar.

Lees het hele artikel

Record aan mensen met psychische klachten neemt de stap naar de hulptelefoon

Duizenden mensen nemen maandelijks de stap om alvast een luisterend oor te zoeken voor hun psychische problemen via de hulptelefoon. 

Lees het hele artikel

Organisatie

VOOR ONZE VERWIJZERS
 
Indigo in Arnhem vindt heldere communicatie tussen onze behandelaren, cliënten en verwijzers belangrijk voor het bieden van goede zorg. Om u als verwijzer op de hoogte te houden van de behandeling, ontvangt u (met toestemming van de cliënt) informatie over de behandeling bij Indigo in Arnhem.
 
Wanneer de cliënt is gestart met de behandeling ontvangt u een brief van de behandelaar. Hierin bevestigt de behandelaar dat de cliënt is gestart met de behandeling en vermeldt hij de probleemdefinitie, de doelen en het plan van aanpak. Bij afronding van de behandeling zal de behandelaar u schriftelijk informeren over de ingezette behandelwijze en het advies voor eventueel vervolg.
 
Ook informeert Indigo in Arnhem u als de behandeling niet kan worden gestart of wordt onderbroken.

Bij aanmelding neemt Indigo in Arnhem contact op met de cliënt voor het plannen van het intakegesprek. Wanneer het na meerdere pogingen niet is gelukt is om de cliënt te benaderen voor een afspraak, zal de cliënt worden uitgeschreven. U ontvangt hierover bericht.

 

Indigo in Arnhem beschikt over een overleglijn voor verwijzers. U kunt tussen 11.00 en 12.00 uur bellen met het telefoonnummer 06 54 65 26 66. U kunt op andere tijden een voicemail bericht inspreken. U wordt dan teruggebeld. Mailen kan ook: verwijzersmail.arnhem@indigo.nl.

CLIËNTENRAAD

 

De cliëntenraad van Indigo in Arnhem denkt, praat en beslist mee over onderwerpen die nu of in de toekomst belangrijk zijn. Wanneer cliëntenbelangen in het geding zijn, gaat de cliëntenraad hierover het gesprek aan met de directie.
 
De cliëntenraad komt op voor gemeenschappelijke belangen van cliënten van Indigo in Arnhem. Zij houdt zich bezig met bijvoorbeeld behandelingen, informatievoorziening, privacy en de instelling zelf.
 
 


 

SMS-SERVICE

 

Indigo in Arnhem werkt met een SMS-service. U ontvangt 48 uur voor uw afspraak een herinnerings-SMS. Als u geen gebruik wilt maken van deze service, kunt u dat aangeven bij uw behandelaar.

 

KLACHTEN

 

De medewerkers van Indigo in Arnhem doen er alles aan om de hulp die zij u bieden zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch blijft het mensenwerk. Als u vindt dat er dingen fout zijn gegaan of als u klachten heeft, vragen wij u dit aan ons te melden. Voor u zelf voorkomt u daarmee dat problemen blijven voortbestaan. Daarnaast stelt u ons in staat onze dienstverlening te verbeteren en nieuwe klachten te voorkomen.
 
Als u het niet eens bent met de behandeling, praat u dan eerst met uw hulpverlener. Misschien kunt u samen tot een oplossing komen. In plaats van uw hulpverlener kunt u ook de manager van het zorgteam aanspreken. Wellicht wilt u rechtstreeks naar de klachtenfunctionaris of klachtencommissie. Vraag dan bij het secretariaat naar de contactgegevens.

 

U kunt te allen tijde de hulp inroepen van de patiëntenvertrouwenspersoon. Deze kan u ook verwijzen naar de klachtenfunctionaris of de klachtencommissie.