Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie. Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren. Weigeren Ok

welkom bij indigo in de regio gelderland

 

Indigo behandelt mensen met de meest voorkomende psychische klachten op verwijzing van de huisarts. Het motto van Indigo is direct en dichtbij. Dit betekent korte wachttijden en behandeling dicht bij huis, in uw eigen huisartsenpraktijk, gezondheidscentrum of in de buurt. 

 

Indigo biedt hulpverlening op maat, afhankelijk van de aard en ernst van uw klachten en behoeften. Indigo is er voor alle leeftijden en is gewend om te werken met mensen uit verschillende culturen.

HOOFDKANTOOR Indigo Gelderland


Klik op de kaart voor een locatie bij u in de buurt

Zoeken buiten
deze regio

De hulp van Gelderland

Onze feiten en cijfers
26.000
Clienten
per jaar
8.7
Op zorgkaart
Nederland
5-12 Contact
momenten
gemiddeld
Lees onze nieuwste
feiten en cijfers

INDIGO BIEDT:

  • Preventie: voorlichting en curssussen over veel voorkomende psychische problemen
  • Online hulp: zelf aan de slag met behulp van online modules
  • Probleemgerichte behandeling: voor mensen met aanhoudende licht tot matig ernstige psychische problemen
  • Ziektegerichte behandeling: voor mensen met matige tot ernstige psychische klachten
  • Begeleiding voor mensen met een psychiatrische aandoening die eerder zijn behandeld bij een specialistische GGZ-instelling
  • Psychodiagnostisch onderzoek
  • Psychiatrisch onderzoek om aard en ernst van klachten vast te stellen en op basis daarvan te adviseren over verwijzing of (medicamenteuze) behandeling.

 

KWALITEITSSTATUUT

Het is wettelijk verplicht om een Kwaliteitsstatuut te hebben. Hier vindt u:

 

PRIVACYSTATEMENT

van Indigo Gelderland

Download brochures

Maak kennis met onze hulpverleners

INDIGO NIEUWS & IN DE MEDIA

Eerste hulp bij psychische problemen

In deze film verwoorden een cursist, trainer en adviseur veiligheid van de gemeente Tilburg de inhoud en het bewezen nut van de cursus.

Lees het hele artikel

Indigo klantreis in cijfers

Een compacte weergave van de resultaten van Indigo over het afgelopen jaar.

Lees het hele artikel

Informatiebijeenkomst MeeleefGezin op 26 juni in Veenendaal

Meeleefgezin biedt veilig en stabiel tweede ‘thuis’ voor een jong kind

Lees het hele artikel

Organisatie

VOOR ONZE VERWIJZERS

Indigo in Gelderland vindt heldere communicatie tussen onze behandelaren, cliënten en verwijzers belangrijk voor het bieden van goede zorg. Om u als verwijzer op de hoogte te houden van de behandeling, ontvangt u (met toestemming van de cliënt) informatie over de behandeling bij Indigo in Gelderland.

 

Wanneer de cliënt is gestart met de behandeling ontvangt u een brief van de behandelaar. Hierin bevestigt de behandelaar dat de cliënt is gestart met de behandeling en vermeldt hij de doelen en het plan van aanpak. Bij afronding van de behandeling zal de behandelaar u schriftelijk informeren over de ingezette behandelwijze en het advies voor eventueel vervolg.

 

Ook informeert Indigo in Gelderland u als de behandeling niet kan worden gestart of wordt onderbroken. Indigo in Gelderland neemt contact op met de cliënt voor het plannen van het intakegesprek. Wanneer het na meerdere pogingen niet is gelukt is om de cliënt te benaderen voor een afspraak, zal de cliënt worden uitgeschreven. U ontvangt hierover bericht.

 

Ook bij het voortijdig afsluiten van de behandeling door de cliënt wordt u als verwijzer schriftelijk op de hoogte gebracht. Uiteraard kunt u bij vragen contact opnemen met de betreffende regio van Indigo in Gelderland of met de behandelaar.  

CLIËNTENRADEN

De cliëntenraden van Indigo in Gelderland denken, praten en beslissen mee over onderwerpen die nu of in de toekomst belangrijk zijn. Wanneer cliëntenbelangen in het geding zijn, gaan cliëntenraden hierover het gesprek aan met de directie.

 

De cliëntenraden komen op voor collectieve belangen van cliënten van Indigo in Gelderland. Zij houden zich bezig met bijvoorbeeld behandelingen, informatievoorziening, privacy en de instelling zelf.

 

Er zijn cliëntenraden in Arnhem, Ede, Nijmegen, Tiel en Wolfheze. 

SMS-SERVICE

 

Per 1 september 2017 werkt Indigo in Gelderland met een SMS-service. U ontvangt 48 uur voor uw afspraak een herinnerings-SMS. Als u geen gebruik wilt maken van deze service, kunt u dat aangeven bij uw behandelaar.

 

KLACHTEN

 

De medewerkers van Indigo in Gelderland doen er alles aan om de hulp die zij u bieden zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch blijft het mensenwerk. Als u vindt dat er dingen fout zijn gegaan of als u klachten heeft, vragen wij u dit aan ons te melden. Voor u zelf voorkomt u daarmee dat problemen blijven voortbestaan. Daarnaast stelt u ons in staat onze dienstverlening te verbeteren en nieuwe klachten te voorkomen.

 

Het is vaak het beste om te proberen de klacht te bespreken met degene die het betreft. Als u het niet eens bent met de behandeling, praat u dan eerst met uw hulpverlener. Misschien kunt u samen tot een oplossing komen. In plaats van uw hulpverlener kunt u ook de manager van het zorgteam aanspreken. 

 

U kunt te allen tijde de hulp inroepen van de patiëntenvertrouwenspersoon. Deze kan u ook verwijzen naar de klachtenfunctionaris of de klachtencommissie.