Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie. Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren. Weigeren Ok

welkom bij indigo in de regio gelderland

 

Indigo behandelt mensen met de meest voorkomende psychische klachten op verwijzing van de huisarts. Het motto van Indigo is direct en dichtbij. Dit betekent korte wachttijden en behandeling dicht bij huis, in uw eigen huisartsenpraktijk, gezondheidscentrum of in de buurt. 

 

Indigo biedt hulpverlening op maat, afhankelijk van de aard en ernst van uw klachten en behoeften. Indigo is er voor alle leeftijden en is gewend om te werken met mensen uit verschillende culturen.

HOOFDKANTOOR Indigo Gelderland


Klik op de kaart voor een locatie bij u in de buurt

Zoeken buiten
deze regio

De hulp van Gelderland

Onze feiten en cijfers
26.000
Clienten
per jaar
8,3
Cliënttevredenheid (2018) Lees verder
5-12 Contact
momenten
gemiddeld
Lees onze nieuwste
feiten en cijfers (2017)

INDIGO BIEDT:

  • Preventie: voorlichting en curssussen over veel voorkomende psychische problemen
  • Online hulp: zelf aan de slag met behulp van online modules
  • Probleemgerichte behandeling: voor mensen met aanhoudende licht tot matig ernstige psychische problemen
  • Ziektegerichte behandeling: voor mensen met matige tot ernstige psychische klachten
  • Begeleiding voor mensen met een psychiatrische aandoening die eerder zijn behandeld bij een specialistische GGZ-instelling
  • Psychodiagnostisch onderzoek
  • Psychiatrisch onderzoek om aard en ernst van klachten vast te stellen en op basis daarvan te adviseren over verwijzing of (medicamenteuze) behandeling.

 

KWALITEITSSTATUUT

Het is wettelijk verplicht om een Kwaliteitsstatuut te hebben. Hier vindt u:

 

PRIVACYSTATEMENT

van Indigo Gelderland

Download brochures

Maak kennis met onze hulpverleners

INDIGO NIEUWS & IN DE MEDIA

Cliënten geven ons een dikke 8!

Onze waarderingen op Zorgkaart Nederland laten mooi zien waarom cliënten zo tevreden zijn met hun behandeling bij Indigo.

Lees het hele artikel

Ga voor een Happy Monday!

Wat kan je doen om beter met Blue Monday om te gaan?

Lees het hele artikel

Beste wensen voor 2019!

Indigo wenst iedereen fijne feestdagen en een heel mooi 2018!

Lees het hele artikel

Organisatie

VOOR ONZE VERWIJZERS

Indigo in Gelderland vindt heldere communicatie tussen onze behandelaren, cliënten en verwijzers belangrijk voor het bieden van goede zorg. Om u als verwijzer op de hoogte te houden van de behandeling, ontvangt u (met toestemming van de cliënt) informatie over de behandeling bij Indigo in Gelderland.

 

Wanneer de cliënt is gestart met de behandeling ontvangt u een brief van de behandelaar. Hierin bevestigt de behandelaar dat de cliënt is gestart met de behandeling en vermeldt hij de doelen en het plan van aanpak. Bij afronding van de behandeling zal de behandelaar u schriftelijk informeren over de ingezette behandelwijze en het advies voor eventueel vervolg.

 

Ook informeert Indigo in Gelderland u als de behandeling niet kan worden gestart of wordt onderbroken. Indigo in Gelderland neemt contact op met de cliënt voor het plannen van het intakegesprek. Wanneer het na meerdere pogingen niet is gelukt is om de cliënt te benaderen voor een afspraak, zal de cliënt worden uitgeschreven. U ontvangt hierover bericht.

 

Ook bij het voortijdig afsluiten van de behandeling door de cliënt wordt u als verwijzer schriftelijk op de hoogte gebracht. Uiteraard kunt u bij vragen contact opnemen met de betreffende regio van Indigo in Gelderland of met de behandelaar.  

CLIËNTENRADEN

De cliëntenraden van Indigo in Gelderland denken, praten en beslissen mee over onderwerpen die nu of in de toekomst belangrijk zijn. Wanneer cliëntenbelangen in het geding zijn, gaan cliëntenraden hierover het gesprek aan met de directie.

 

De cliëntenraden komen op voor collectieve belangen van cliënten van Indigo in Gelderland. Zij houden zich bezig met bijvoorbeeld behandelingen, informatievoorziening, privacy en de instelling zelf.

 

Er zijn cliëntenraden in Arnhem, Ede, Nijmegen, Tiel en Wolfheze. 

 

SAMENWERKEN EN UITWISSELING VAN GEGEVENS MET ANDEREN

Onze medewerkers bieden een samenhangend pakket van preventie, advies en behandeling. Hierdoor is onze zorg kort, efficiënt en gericht op snel herstel. U krijgt zorg in of in de nabijheid van de praktijk van uw huisarts. Conform ons kwaliteitsstatuut werken wij ten behoeve van de behandeling van onze cliënten in onze regio intensief samen met de volgende partners:

 

Indigo Gelderland neemt deel aan de landelijke organisatie Indigo (zie www.Indigo.nl). Deze samenwerking maakt het mogelijk om –samen met andere Indigo vestigingen- te werken aan onder meer een goede kwaliteit van behandeling, wetenschappelijk onderzoek, een opleidingsbeleid en ontwikkeling van digitale vormen van behandeling (Ehealth).

 

Regionaal werken we samen met huisartsen en met andere hulpverleners in de huisartsenpraktijk, zoals de POH GGZ en paramedische behandelaren zoals bijvoorbeeld fysiotherapeut en diëtist en met andere GGZ-aanbieders. We hebben afspraken over de manier waarop huisartsen kunnen verwijzen naar Indigo Gelderland, de wijze waarop zorgverleners de huisarts informeren, over de voortgang van de behandeling en over de afsluiting. Ook hebben we met een groot aantal huisartsen de afspraak dat zij met een zorgverleners van Indigo kunnen bellen voor overleg of advies (consultatie).

 

Soms heeft u meer zorg nodig dan Indigo kan bieden. Daarom hebben we een nauwe samenwerking met Pro Persona (Specialistische GGZ) voor de volgende groepen cliënten: cliënten die zijn aangemeld voor SGGZ maar waarbij behandeling in de BGGZ voorkeur verdient, cliënten in de BGGZ met een complexe zorgvraag waarbij consultatie door een specialist GGZ gepast is, cliënten voor wie behandeling in de BGGZ niet toereikend is en cliënten in de SGGZ die nog wel behandeling nodig hebben maar niet langer de behandelintensiteit en het specialisme van de SGGZ

SMS-SERVICE

 

Per 1 september 2017 werkt Indigo in Gelderland met een SMS-service. U ontvangt 48 uur voor uw afspraak een herinnerings-SMS. Als u geen gebruik wilt maken van deze service, kunt u dat aangeven bij uw behandelaar.

 

KLACHTEN

 

De medewerkers van Indigo in Gelderland doen er alles aan om de hulp die zij u bieden zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch blijft het mensenwerk. Als u vindt dat er dingen fout zijn gegaan of als u klachten heeft, vragen wij u dit aan ons te melden. Voor u zelf voorkomt u daarmee dat problemen blijven voortbestaan. Daarnaast stelt u ons in staat onze dienstverlening te verbeteren en nieuwe klachten te voorkomen.

 

Het is vaak het beste om te proberen de klacht te bespreken met degene die het betreft. Als u het niet eens bent met de behandeling, praat u dan eerst met uw hulpverlener. Misschien kunt u samen tot een oplossing komen. In plaats van uw hulpverlener kunt u ook de manager van het zorgteam aanspreken. 

 

U kunt te allen tijde de hulp inroepen van de patiëntenvertrouwenspersoon. Deze kan u ook verwijzen naar de klachtenfunctionaris of de klachtencommissie.