Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie. Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren. Weigeren Ok

welkom bij indigo in de regio haaglanden

 

Indigo Haaglanden, onderdeel van de Parnassia Groep, biedt de beste zorg voor psychische klachten, direct en dichtbij én in nauwe samenwerking met u en uw huisarts. Wij werken in deze regio intensief samen met ruim 99 huisartsenpraktijken. Onze medewerkers bieden een samenhangend pakket van preventie, advies en behandeling. Hierdoor is onze zorg kort, efficiënt en gericht op snel herstel. U krijgt zorg in of rondom de praktijk van uw huisarts. Kortdurend (generalistisch) als het kan, langer (specialistisch) als het nodig is.

 

Meer hulp nodig?

Soms heeft u meer zorg nodig dan Indigo kan bieden. Indigo kijkt samen met u en uw huisarts naar een passende volgende stap. Doordat Indigo Haaglanden onderdeel is van Parnassia Groep, zijn de lijnen naar specialistische zorg kort. Hierdoor kunt u snel geholpen worden. Kijk voor meer informatie op www.parnassiagroep.nl (of specifiek voor wat wij als Indigo in deze regio kunnen betekenen op: www.indigowest.nl).

HOOFDKANTOOR Indigo Haaglanden

Lijnbaan 4
2512 VA Den Haag
Telefoon 088 357 10 50
secretariaat@indigohaaglanden.nl

Klik op de kaart voor een locatie bij u in de buurt

Zoeken buiten
deze regio

De hulp van Haaglanden

Onze feiten en cijfers
26.000
Clienten
per jaar
8,1
Cliënttevredenheid (2020) Lees verder
5-12 Contact
momenten
gemiddeld
Lees onze nieuwste
feiten en cijfers (2019)

INDIGO HAAGLANDEN BIEDT:

  • Probleemgerichte behandeling: voor mensen met aanhoudende licht tot matig ernstige psychische problemen. Gedurende het behandeltraject worden de klachten, omstandigheden en de persoonlijke stijl van probleemhantering in kaart gebracht. Van hieruit wordt gewerkt aan een passende persoonlijke stijl om met de betreffende problemen om te gaan.
  • Wij werken met effectief bewezen behandelingen en interventies, zoals cognitieve gedragstherapie en EMDR aan uw klachten.
Download brochures

Maak kennis met onze hulpverleners

Carola Boek
Managementassistent
Laura Breda
Orthopedagoog / GZ Psycholoog Kind en Jeugd

INDIGO NIEUWS & IN DE MEDIA

CO-Fit 19: mentale zorg na corona

GGz Breburg en Indigo hebben samen de behandelmodule CO-Fit 19 ontwikkeld voor mensen die naar aanleiding van corona klachten ontwikkelen.

Lees het hele artikel

GGz Breburg en Indigo Brabant starten Mentale Gezondheidscentra

GGz Breburg en Indigo Brabant bewegen komend jaar letterlijk dichter naar cliënten, verwijzers en partners in het sociaal domein toe. Met de inrichting van negen zogenaamde Mentale Gezondheidscentra in Midden- en West-Brabant gaan zij voor een wijkgerichte en vraaggerichte aanpak. Hiermee brengen zij hun expertise op het gebied van geestelijke gezondheidszorg naar voren en kan sneller de juiste zorg worden ingezet. Bovendien wordt de zorg meer samen met de cliënt, zijn naasten en andere partijen vormgegeven.

 

Lees het hele artikel

Indigo Oost Brabant draagt behandelactiviteiten over aan Centiv

Per 1 februari 2021 draagt Indigo in de regio Oost Brabant de behandel activiteiten over aan Centiv. Een aanbieder van generalistische basis GGZ in Limburg. Hiermee versterkt Centiv haar positie in Oost Brabant om een betere bijdrage te kunnen leveren aan goede ketenzorg voor cliënten in samenwerking met samenwerkingspartner GGZ Oost Brabant. 

Lees het hele artikel

Organisatie

MISSIE

Indigo is een aanbieder in de Basis GGZ en helpt mensen om (meer) grip op hun leven te krijgen. Indigo is direct en dichtbij, gemakkelijk bereikbaar voor hen die dat nodig hebben. We zetten ons in om cliënten, van alle leeftijden en achtergronden, de juiste zorg te bieden. Wij doen dit binnen zo kort mogelijke tijd en op een manier die bij de cliënt past, met behulp van kortdurende individuele contacten, groepsbehandelingen, face-to-face en/of online. 

 

VISIE

Onze visie is dat Indigo de voorloper is op het gebied van community-gerichte Basis GGZ in Nederland. Indigo wil bekend staan om haar effectieve behandelingen, direct en dichtbij, voor grote groepen cliënten uit alle lagen in de maatschappij. Indigo realiseert dat enerzijds door te blijven focussen op het leveren van kwalitatief hoogwaardige behandelingen. Anderzijds door de community-gerichte- aanpak centraal te zetten in haar werkwijze. Met de community-aanpak leggen we de verbinding tussen zorg die wordt gefinancierd vanuit de zorgverzekeringswet en vanuit de gemeenten. De community-aanpak stelt ons in staat om, samen met andere partijen, beleid te ontwikkelen waarmee de grote problemen van gemeenten op het snijvlak van zorg en welzijn doeltreffend worden geadresseerd.

 

HOE ZIET ONZE SAMENWERKING MET HUISARTSEN EN PARTNERS IN DE REGIO ERUIT?

Indigo werkt samen met huisartsen en betrekt indien de patiënt daarmee instemt, de huisarts bij de behandeling. Lees hier verder

 

HOE METEN WIJ CLIËNT TEVREDENHEID EN BEHANDELEFFECT?

Om de resultaten van onze behandelingen te meten maken wij gebruik van de zogenaamde Routine Outcome Monitoring (ROM). Lees hier verder

KLACHTENPROCEDURE
Wij doen ons uiterste best om u te behandelen op een manier die past bij uw wensen en verwachtingen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over uw behandeling bij Indigo. Klachten zijn een signaal dat er iets aan de hand is. Bent u niet tevreden, dan willen we dat graag weten. Blijven rondlopen met een klacht lost niets op en kan uw behandeling in de weg staan.

 

Bespreken of formele klacht indienen?

U kunt uw klacht bespreken en proberen zo met de betrokkenen tot een oplossing te komen. Wanneer dat niet naar tevredenheid verloopt of als u daar geen behoefte aan heeft, kunt u schriftelijk een formele klacht indienen.

 

Indigo Haaglanden is aangesloten op de klachtenregeling van Parnassia Groep.

 

ZORGVERZEKERAARS

Indigo West werkt samen met alle grote zorgverzekeraars in Noord-Holland, Zuid-Holland en de Zuid-Hollandse eilanden.

 

KWALITEITSSTATUUT

Met het kwaliteitsstatuut willen we nog beter waarborgen dat wij naar u luisteren. Dat uw behandeling het beste aansluit bij uw persoonlijke vragen, mogelijkheden, doelen en behoeften. Klik hier voor het volledige kwaliteitsstatuut.

 

Begrijpt u bepaalde informatie niet? Vraag dan vooral bij uw behandelaar door totdat u de informatie begrijpt. Een goede voorbereiding helpt hierbij. Denk daarom vooraf na wat u in elk geval wilt weten – en zet dat desnoods kort op papier. Maak ook gebruik van dit overzicht met voorbeeldvragen.

 

ZORGSTANDAARDEN EN GENERIEKE MODULES
Indigo en Parnassia Groep maken gebruik van verschillende  ggz zorgstandaarden (https://www.ggzstandaarden.nl/)en generieke modules die ontwikkeld zijn. De implementatie hiervan is door de specialismegroepen uitgewerkt binnen de Parnassia Groep. Voor cliënt gerichte informatie over de standaarden, kunt u de website https://www.thuisarts.nl/ raadplegen.

 

Voorbeelden zijn:

https://www.thuisarts.nl/angstklachten/ik-ben-vaak-bang

https://www.thuisarts.nl/somberheid/ik-heb-last-van-somberheid

https://www.thuisarts.nl/hulp-bij-psychische-klachten-bij-volwassenen/ik-heb-psychische-klachten-hoe-ga-ik-daar-mee-om

MEDEZEGGENSCHAP

Indigo Haaglanden heeft als professionele organisatie medezeggenschap hoog in het vaandel staan. Om dit vanuit de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstelling zo goed mogelijk vorm te geven zijn er cliëntenraden en een regionale cliëntenraad. In de regionale raad zitten afgevaardigden uit de diverse cliëntenraden. Gezamenlijk geven zij zo goed mogelijk inhoud aan het begrip medezeggenschap.

 

Indigo Haaglanden is aangesloten op de clientenraad van Parnassia Groep.

 

CLIENTTEVREDENHEID (CQ-INDEX)

Cliënten geven Indigo een 8,0 als rapportcijfer

 

Onze cliënten zijn erg tevreden over de bejegening. Daarnaast zijn zij ook grotendeels tevreden over het samen beslissen en de uitvoering van de behandeling. Bij de schaal samen beslissen is verbetering mogelijk bij de vraag of patiënten informatie gekregen hebben over zelfhulpprogramma’s, cliëntondersteuning en/of patiëntenverenigingen. Klik hier om meer te lezen

contactpersonen in uw regio

Haaglanden
Petra van den Nieuwenhoff
Telefoon 088-3571050
Email P.vandenNieuwenhoff@indigohaaglanden.nl
Haaglanden
Jane Ramautar
Telefoon 088-3571050
Email j.ramautar@indigohaaglanden.nl
Haaglanden
Siliva Hermanns
Telefoon 088-3571050
Email s.hermanns@indigohaaglanden.nl
Haaglanden
Rebecca van Roekel
Telefoon 088-3571050
Email r.vanroekel@indigohaaglanden.nl
Haaglanden
Mieke Simons
Telefoon 088-3571050
Email m.simons@indigohaaglanden.nl
Haaglanden
Karin Murris
Telefoon 088-3571050
Email k.murris@indigohaaglanden.nl
Haaglanden
Marco Verschragen
Telefoon 088-3571050
Email m.verschragen@indigohaaglanden.nl
Haaglanden
Mariska Middelburg
Telefoon 088-3571050
Email m.middelburg@indigohaaglanden.nl
Haaglanden
Keur Marianne
Telefoon 088-3571050
Haaglanden
Gitta Hertsig
Telefoon 088-3571050
Email Gitta.Hertsig@indigohaaglanden.nl
Haaglanden
Elvira Don
Telefoon 088-3571050
Email e.don@indigohaaglanden.nl
Haaglanden
Nicolette van Beelen
Telefoon 088-12345
Email Nicolette@indigo.nl
Haaglanden
Helen Edwards
Telefoon 088-3571050
Email h.edwards@indigohaaglanden.nl
Haaglanden
Carlijn Zoetmulder
Telefoon 088-3571050
Email c.zoetmulder@indigohaaglanden.nl
Haaglanden
Niels van der Ham
Telefoon 088-3571050
Haaglanden
Lenneke van der Knaap-Wilmer
Telefoon 088-3571050
Haaglanden
Eline Kloosterman
Telefoon 088-33571050
Email e.kloosterman@indigohaaglanden.nl
Haaglanden
Milou Maring
Telefoon 088-3571060
Email M.Maring@indigohaaglanden.nl
Haaglanden
I. Bonthond
Telefoon 088-3576364
Email i.bonthond@indigo.nl
Haaglanden
Karin Schimmel
Telefoon 088-3571050
Email k.schimmel@indigohaaglanden.nl
Haaglanden
Christel van Soelen
Telefoon 088-357 17 77
Haaglanden
Saskia Bastings
Telefoon 088-3571050
Email s.bastings@indigohaaglanden.nl
Haaglanden
Hennie Reiling
Telefoon 088-3571050
Email e.reiling@indigohaaglanden.nl
Haaglanden
Astrid van Duin
Telefoon 088-3571050
Email a.duin@indigohaaglanden.nl
Haaglanden
Nassira Chaudhry-Ajarai
Telefoon 088-3571050
Email N.Ajarai@indigohaaglanden.nl
Haaglanden
Barbera Berghout
Telefoon 088-3571050
Email B.Berghout@indigohaaglanden.nl
Haaglanden
Aleksandra Britstra
Telefoon 088-3571050
Haaglanden
Aleksander Curev
Telefoon 088-3571050
Email a.curev@indigohaaglanden.nl
Haaglanden
Lotte Brandsma
Telefoon 088-3571050
Email l.brandsma@indigohaaglanden.nl
Haaglanden
Paulien van Duuren
Telefoon 088-3571050
Email p.vanduuren@indigohaaglanden.nl
Haaglanden
Marianne Boekhorst
Telefoon 088-3571050
Email m.boekhorst@indigohaaglanden.nl
Haaglanden
Marloes Abrahamse
Telefoon 088-3571050
Email m.abrahamse@indigohaaglanden.nl
Haaglanden
Marloes Krüter
Telefoon 088-357 1050
Email m.kruter@indigohaaglanden.nl
Haaglanden
Annemarie Zander
Telefoon 088-3571050
Email a.zander@indigohaaglanden.nl
Haaglanden
Julia van Dijk
Telefoon 088-3571050
Email julia.vandijk@indigohaaglanden.nl
Haaglanden
Braad Marjolijn
Telefoon 088-3571050
Email m.braad@indigohaaglanden.nl
Haaglanden
Desiree Labrie
Telefoon 088-3571050
Email d.labrie@indigohaaglanden.nl
Haaglanden
Kim Dijkhuizen
Telefoon 088-3571050
Email k.dijkhuizen@indigohaaglanden.nl
Haaglanden
Baukje Koers
Telefoon 088-3571050
Email b.koers@indigohaaglanden.nl
Haaglanden
Minke Krapels
Telefoon 088-3571050
Email m.krapels@indigohaaglanden.nl
Haaglanden
Anna Valk
Telefoon 088-3571050
Email a.valk@indigohaaglanden.nl
Haaglanden
Lianne van Dam
Telefoon 088-3571050
Email l.vandam@indigohaaglanden.nl
Haaglanden
Nadin Mousa
Telefoon 088-3571050
Email N.Mousa@indigohaaglanden.nl
Haaglanden
Krista van der Velde
Telefoon 088-3571050
Email Krista.vanderVelde@indigohaaglanden.nl
Haaglanden
Fatma Polat
Telefoon 088-3571050
Haaglanden
Bierdrager Manon
Telefoon 088-3571050
Email m.bierdrager@indigohaaglanden.nl
Haaglanden
Marianne van Meurs
Telefoon 088-3571050
Haaglanden
Willemijn Heemskerk
Telefoon 088-3571050
Email w.heemskerk@indigohaaglanden.nl
Haaglanden
Pauline Mertens
Telefoon 088-3582733
Email p.mertens@indigohaaglanden.nl
Haaglanden
Margarita Merchan Price
Telefoon 088-3571050
Email M.MerchanPrice@parnassiagroep.nl
Haaglanden
Nieke van Niel
Telefoon 088-3571050
Email n.vanniel@indigohaaglanden.nl
Haaglanden
Jackeline Vlutters
Telefoon 088-3571050
Email j.vlutters@indigohaaglanden.nl
Haaglanden
Sasja van de Water
Telefoon 088-3571050
Email s.vandewater@parnassiagroep.nl
Haaglanden
Miranda Verhoeven
Telefoon 088-3571050
Email m.verhoeven@indigohaaglanden.nl
Haaglanden
Frans van der Spank
Telefoon 088-3582733
Email f.vanderspank@indigohaaglanden.nl
Haaglanden
Judy Ruis
Telefoon 088-3571050
Email j.ruis2@indigohaaglanden.nl
Haaglanden
Sylvia van der Lubbe
Telefoon 088-3571050
Email secretariaat@indigohaaglanden.nl
Haaglanden
Ruben Curfs
Telefoon 088-3571050
Email r.curfs@parnassiagroep.nl
Haaglanden
Hasna Yahia
Telefoon 088 357 6364
Email h.yahia@indigohaaglanden.nl
Haaglanden
Odette de Droog
Telefoon 06 51136861