Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie. Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren. Weigeren Ok
Hulpaanbod > Hulp voor naasten > Contact hulpverlening

 

 

In contact met de hulpverlening 

 

Veel partners en familieleden vinden het belangrijk om betrokken te worden bij de behandeling van degene met psychische problemen. U bent betrokken bij hem, u weet vaak hoe het met hem gaat in het dagelijks leven en u heeft ook informatie over hoe hij was vóór hij ziek werd. Deze informatie is van belang voor een hulpverlener. Daarnaast kunt u zelf behoefte hebben aan informatie over bijvoorbeeld de ziekte en aan steun of advies. Steeds meer hulpverleners zijn er van overtuigd dat een goede samenwerking met de familie/partner de behandeling positief beïnvloedt en nemen zelf het initiatief om u te betrekken en te informeren. Is dit niet het geval dan zal u zelf de stap moeten zetten om contact op te nemen met de hulpverlener. Dit is niet altijd even makkelijk.

 

TIPS VOOR GESPREK MET HULPVERLENER

  • Vertel duidelijk aan degene die psychische problemen heeft, waarom het voor u belangrijk is om contact te hebben met zijn hulpverlener. Wees open over wat u wilt bespreken en over de steun die u zelf zoekt in dit contact.
  • Probeer een contactpersoon binnen het hulpverleningsteam te krijgen en maak afspraken met hem over hoe vaak er contact is. Als er een casemanager betrokken is bij de behandeling, dan is dit de aangewezen persoon.
  • Geef aan, als u contact zoekt, of u zelf behoefte hebt aan ondersteuning en waarom.
  • Kom met concrete vragen en knelpunten bij een hulpverlener en geef aan waarom het voor u belangrijk is hierop een antwoord te krijgen.
  • Als u voor uw gevoel maar beperkt te woord wordt gestaan, vraag dan uitleg waarom dit zo is en vraag tevens op welke vragen wel en geen antwoord gegeven kan worden.
  • Probeer waar nodig en mogelijk met de hulpverlening tot een afspraak te komen over hoe te handelen in crisissituaties. Maak een noodplan samen met degene met psychische problemen en zijn hulpverlener: wie is  wanneer aanspreekbaar en waarop.
  • Denk vooral niet dat u ‘minder’ bent. Veel familieleden denken dat wat zij weten van minder belang is dan wat bijvoorbeeld de psycholoog aan kennis bezit. Om zo goed mogelijk met elkaar te kunnen praten is het juist belangrijk dat u uzelf en uw eigen rol en mogelijkheden niet onderwaardeert.
  • Informeer uzelf over de gezondheidszorginstelling, de visie, de regels en het familiebeleid.

 

WAT ALS UW NAASTE NIET WIL DAT U CONTACT ZOEKT MET ZIJN/HAAR HULPVERLENER?

Het is mogelijk dat uw zieke familielid niet wilt dat u contact hebt met zijn of haar hulpverlener. Dit kan voor hulpverleners een reden zijn om niet met u in gesprek te willen gaan. Toch betekent dit niet dat u zich hierbij neer moet leggen. Vanuit het recht op zelfbeschikking is het inderdaad zo dat iemand toestemming moet geven als de hulpverlener met u over zijn behandeling in gesprek gaat. Geeft de persoon deze toestemming niet, dan kunt u vragen om niet-persoonsgebonden informatie, bijvoorbeeld over de ziekte en over hoe u met bepaalde ziektesymptomen om kunt gaan. Daarnaast kan de hulpverlener een “bemiddelende” rol op zich nemen en proberen aan uw familielid duidelijk te maken waarom het van belang is om naastbetrokkenen bij de behandeling te betrekken. 

 


HULP BIJ EEN CONFLICT

Is er sprake van conflicten tussen u en uw zieke familielid dan kan de hulpverlener hierin wellicht ook bemiddelen. Juist mensen met psychische problemen hebben vaak weinig contact met anderen en een goed contact met familieleden en de partner is daarom extra belangrijk.

GGZ Nederland (koepelorganisatie van GGZ-instellingen), landelijke familie-organisaties en de landelijk cliëntenbond hebben gezamenlijk een notitie opgesteld waarin beschreven wordt hoe GGZ-instellingen met naastbetrokkenen om dienen te gaan. Deze notitie heet 'Modelregeling relatie ggz-instelling-naastbetrokkenen'.  Hierin kunt u bovenstaande informatie uitgebreider teruglezen en vindt u meer tips over de communicatie met hulpverleners. U kunt ook contact opnemen met een familie-organisatie.

 

 

MEER INFORMATIE