Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie. Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren. Weigeren Ok
Hulpaanbod > Hulp voor naasten > Familie organisaties

 

Familie-organisaties 

Familie-organisaties bieden informatie en advies. Verder organiseren zij vaak ook informatiebijeenkomsten en lotgenotencontact. Sommige organisaties, die hieronder vermeld staan, zijn zowel bedoeld voor familieleden als voor patiënten.

 

ALGEMEEN

Labyrint-In Perspectief
Landelijke stichting, die zich inzet voor familieleden, partners en andere direct betrokkenen van mensen met een psychiatrische ziekte. Voor informatie, advies en steun van lotgenoten.
0900-2546674 (tel. hulplijn: €0,20 p/m)
www.labyrint-in-perspectief.nl

 

Landelijke organisatie voor thuisverzorgers (MantelzorgNL)
Behartigt belangen van mantelzorgers (mensen, die langdurig voor een ander zorgen) en geeft informatie, voorlichting en advies. De mantelzorglijn is er voor vragen, problemen, een luisterend oor en advies over regel- en wetgeving rondom mantelzorg.
030 760 60 55 (mantelzorglijn, bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 16:00 uur: € 0,10 p/m)www.mantelzorg.nl

 

ADHD

Balans (ADHD/dyslexie/PDD-NOS)
Landelijke vereniging voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen, onder meer ADHD, dyslexie en PDD-NOS. Informeert, behartigt belangen en realiseert lotgenotencontact.
0900-2020065 (advies- en informatielijn: € 0,25 p/m)
www.balansdigitaal.nl

 

Impuls 
Landelijke patientenvereniging voor volwassenen met AD(H)D en/of aanverwante stoornissen. Zij richten zich op voorlichting, belangenbehartiging en lotgenotencontact. De activiteiten zijn ook bedoeld voor familieleden en betrokkenen (zoals docenten, hulpverleners). 
www.impulsdigitaal.nl

 

ANGST

Angst, dwang en fobiestichting
Landelijke stichting voor mensen die hinder ondervinden van angst of lijden aan een angststoornis. Is ook toegankelijk voor betrokkenen. Biedt voorlichting, lotgenotencontact, stimuleert onderzoek en behartigt de belangen.
0900-2008711 (€ 0,35 p/m, ma t/m vrij 9-13.30 uur en ma en do 19-20.30 uur)
www.adfstichting.nl

 

BORDERLINESTOORNIS

Stichting Borderline
Landelijke organisatie die de belangen van mensen met een borderlinestoornis behartigt. Biedt informatie, advies en lotgenotencontact. Staat ook familieleden te woord.
030-2767072
www.stichtingborderline.nl

 

DEMENTIE

Stichting Alzheimer Nederland
Landelijke stichting voor mensen met dementie en hun direct betrokkenen. Biedt voorlichting, ondersteuning en belangenbehartiging. Organiseert ook regionale activiteiten.
030-6567511
www.alzheimer-nederland.nl

 

DEPRESSIE

Depressie Stichting
Landelijke stichting voor mensen met een depressie en hun direct betrokkenen. Voor informatie en advies door deskundigen en belangenbehartiging.
0900-9039039 (€0,20 pm, ma t/m vrij 10-16 uur)
www.depressiecentrum.nl

 

EETSTOORNIS

Helpdesk Eetstoornissen (HÉ)
Zelfhulporganisatie in de regio Utrecht, die vanuit ervaringsdeskundigheid informatie, voorlichting en hulp biedt aan mensen met een eetstoornis en hun familieleden, partners en direct betrokkenen.
030-2308590
www.ixtanoa.nl

 

Proud2Bme
Website voor mensen met een eetstoornis. De site biedt ook informatie voor ouders.
www.proud2bme.nl

Stichting Anorexia en Boulimia Nervosa (SABN)
Landelijke stichting voor clienten met een eetstoornis en hun verwanten. Biedt steun door voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging.
0900-8212433
www.weet.info

 

MANISCH-DEPRESSIEVE STOORNIS / BIPOLAIRE STOORNIS

Vereniging Manisch Depressieven en Betrokkenen (VMDB)
Landelijke vereniging voor clienten met een Manisch-Depressieve Stoornis en hun direct betrokkenen. Biedt voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging. Organiseert ook regionale activiteiten.
030- 2803030
0900 – 5123456 (Lotgenoten- en betrokkenenlijn). 
www.vmdb.nl

 

SCHIZOFRENIE/PSYCHOSEN

Vereniging Ypsilon
Landelijke vereniging voor familieleden van mensen met schizofrenie of een psychose. Voor zelfhulp, belangenbehartiging en voorlichting. 
088-0002120 (ma t/m vrij 10-16 uur)
www.ypsilon.org

 

ZELFBESCHADIGING

Landelijke Stichting Zelfbeschadiging
Landelijke stichting die zich inzetten voor mensen die zichzelf beschadigen. Biedt voorlichting, ondersteuning en advies, ook aan familieleden en betrokkenen.
030-2311473 (ma, wo en vrij 10- 16 uur)
www.zelfbeschadiging.nl