Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie. Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren. Weigeren Ok
Hulpaanbod > Hulp voor naasten > Huiselijk geweld

 

omgaan met huiselijk geweld

 

Onder huiselijk geweld wordt verstaan het lichamelijk en/of geestelijk (verbaal) mishandelen van gezinsleden. Denk aan verwaarlozing, misbruik, negeren, uitschelden, treiteren, geen of weinig aandacht geven, schoppen, ongewenste seksuele handelingen verrichten.

 

Vaak ontstaat huiselijk geweld uit onmacht. De pleger begint vaak geweld te gebruiken uit frustratie, door problemen op het werk, of van financiële aard. Kindermishandeling is een vorm van huiselijk geweld, maar huiselijk geweld kan ook optreden van kinderen naar ouders/opvoeders of volwassen kinderen naar hun ouders (ouderenmishandeling).

 

Het spreekt voor zich dat slachtoffer of getuige zijn van huiselijk geweld ernstige sporen nalaat, zeker wanneer dit vaak voorkomt. Huiselijk geweld gaat niet vanzelf over en verergert  in de loop van de tijd.

 

Slachtoffers hebben soms het gevoel dat ze zelf schuldig zijn aan het geweld, maar er bestaat geen enkel excuus voor geweld. Aangifte doen is moeilijk en gebeurt vaak niet uit angst, maar het is belangrijk om dit te doen om de cirkel te doorbreken.

 

Het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld is aanspreekpunt voor alle betrokkenen: slachtoffers en plegers, maar ook getuigen en mensen uit de naaste omgeving, hulpverleners en andere beroepskrachten. Betrokkenen kunnen (anoniem) terecht voor informatie, advies en een luisterend oor. De medewerkers van dit steunpunt hebben geheimhoudingsplicht. Er wordt niets aan anderen verteld zonder uw toestemming. Voor meer informatie over huiselijk geweld en contactgegevens van de Advies- en Steunpunten Huiselijk geweld in uw regio kunt u de website www.huiselijkgeweld.nl raadplegen.

 

Als u bezorgd bent of het vermoeden hebt van kindermishandeling, kunt u het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling (AMK) bellen: 0900-12311230. Samen met de medewerkers van het AMK kunt u nagaan of u zich terecht zorgen maakt en u kan betekenen in deze situatie. De gesprekken zijn anoniem en vertrouwelijk en blijven beperkt tot adviezen.
Voor meer informatie kunt u kijken op http://www.kindermishandeling.nl/.