Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie. Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren. Weigeren Ok
Hulpaanbod > Hulp voor naasten > Zelfdoding

omgaan met iemand met zelfmoord neigingen

 

Mensen met psychische problemen denken soms aan de dood of aan zelfdoding. Een deel spreekt erover, een ander deel niet. Sommigen ‘dreigen’ ermee en anderen hebben mogelijk al eens een poging gedaan. Een enkele keer leidt dit daadwerkelijk tot de dood. Het gaat dan vooral om mensen die geen andere uitweg meer zien in het leven dan zelfdoding. De opvatting dat mensen een poging tot zelfdoding doen om aandacht te trekken, berust op een misverstand.

 

De dreiging van zelfdoding is voor familieleden van mensen met psychische problemen een zware last. Het is beangstigend dat iemand die je na staat en die je lief hebt, met zulke gedachten worstelt. Hoewel mensen zich ‘achteraf’ wel vaak realiseren, dat iemand al enige tijd bezig was om ‘afscheid te nemen’, is het niet altijd gemakkelijk om de signalen te herkennen.

 

Als iemand over zelfdoding praat, is het altijd belangrijk om dit serieus te nemen. Als u het vermoeden heeft dat de patiënt wel eens over zelfdoding zou kunnen denken, kunt u er het beste ‘gewoon’ naar vragen. Sommige mensen zijn bang dat ze de ander daardoor juist ‘op een idee’ brengen. Dit is echter een fabeltje en deze angst is niet terecht. Als u er niet naar vraagt, raakt de ander alleen maar meer geïsoleerd en ook u blijft alleen staan met al uw zorgen. Indien u uzelf niet in staat voelt om een dergelijk gesprek te voeren, schakel dan een ander in, een familielid of een goede vriend. Wanneer uit zo’n gesprek blijkt dat er daadwerkelijk een grote kans is op zelfdoding, is het verstandig en raadzaam contact op te nemen met de huisarts (als degene met gedachten aan zelfdoding dat zelf niet doet). De huisarts kan zo nodig actie ondernemen! Hiermee laat u zien dat een serieuze dreiging een serieuze reactie verdient. Tevens geeft u aan dat een dergelijke extreme situatie vraagt om professionele hulp en dat het niet uw verantwoordelijkheid is om die hulp te geven. U bent daartoe niet geschoold of deskundig genoeg. Veel meer dan steunen en zo nodig verwijzen kunt u niet doen. Zorg wel dat u telefoonnummers van hulpverleningsinstanties bij de hand hebt.

 

Als degene met psychische klachten in behandeling is, is het mogelijk om samen met de behandelaar een crisisprotocol/noodplan op te stellen. Dan weten alle partijen (dus ook de persoon die het betreft) wat ze kunnen doen en bij wie ze terecht kunnen als zich een crisis voordoet.

 

Tenslotte is het van belang een dreigende zelfdoding niet persoonlijk op te vatten. Het is niet uw schuld en het betekent niet dat u niet meer belangrijk bent voor de ander. De ander is ziek en, in het geval van een dreigende zelfdoding, sleept de psychische ziekte zich vaak al vele jaren voort. Dit alles kan de patiënt het gevoel geven dat er geen enkel uitzicht meer is op verbetering, waardoor zelfdoding de enige uitweg lijkt te zijn.

 

Iemand verloren door zelfdoding?

Indien u iemand heeft verloren door zelfdoding kunt u voor rouwverwerking terecht op de site

http://www.landelijksteunpuntrouw.nl/

 

Contact

Wilt u meer informatie over adhd of wilt u een persoonlijk advies? Neem dan contact met ons op