Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie. Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren. Weigeren Ok
Hulpaanbod > Kosten

EIGEN RISICO, HOE WERKT HET PRECIES?

In deze film geeft zorgverzekeraar Zilveren Kruis uitleg over het eigen risico. 

WAT KOST HULP BIJ INDIGO?

WAT BETAALT U VOOR EEN BEHANDELING?

 

ALS U 18 JAAR OF OUDER BENT

Indigo heeft met bijna alle zorgverzekeraars in Nederland afspraken gemaakt. Dat betekent dat u een behandeling bij Indigo meestal vergoed krijgt door uw zorgverzekeraar. Maar let op: dit betekent niet dat u zelf helemaal niets hoeft te betalen. U heeft namelijk altijd een eigen risico (bekijk ook de video op deze pagina).

  • U heeft altijd een verwijzing van uw huisarts, medisch specialist (en bij sommige zorgverzekeraars uw bedrijfsarts) nodig. Anders krijgt u uw behandeling niet vergoed.
  • De zorg van Indigo valt onder de basisverzekering. De zorg wordt dus vergoed. Maar u betaalt zelf mee via uw eigen risico. Het verplicht eigen risico is in 2021 € 385 per jaar/per persoon. Als uw eigen risico al op is, door andere zorg, dan hoeft u niets extra te betalen.
  • Meestal komt het erop neer dat u in ieder geval uw verplicht eigen risico (of wat daarvan over is) moet betalen als u hulp krijgt van Indigo. 
  • Maar misschien heeft u zelf uw eigen risico verhoogd. Dan kan het zijn dat u nog meer moet betalen. Het maximale eigen risico dat u heeft kunnen kiezen bedraagt € 885 per jaar/per persoon.
  • Houd er rekening mee dat de kosten snel kunnen oplopen, ook bij een of enkele gesprekken. Het kan dus zijn dat u al snel uw gehele eigen risico (of wat daar van over is) moet betalen, van minimaal € 385 (verplicht) tot maximaal € 885 als u daarvoor gekozen heeft.
  • U kunt altijd aan uw zorgverzekeraar vragen hoeveel eigen risico er nog openstaat.
  • Ook als u na een eerste gesprek besluit niet verder te gaan bij Indigo moeten de kosten met uw eigen risico verrekend worden.
  • Wilt u meer weten over de vastgestelde tarieven die gelden, kijk dan op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit.

LET OP

WIJZIGINGEN EIGEN RISICO VANAF 2022

 

Per 1 januari 2022 verandert de manier waarop de ggz wordt betaald door zorgverzekeraars. Als cliënt merkt u daar ook iets van want u kunt daardoor eerder een rekening krijgen van uw zorgverzekeraar voor uw eigen risico.

 

Vanaf 2022 sturen wij elke maand een rekening aan de verzekering voor de tijd die we in de maand daarvoor hebben besteed. Die tijd betaalt de verzekering aan ons. En daarna kan uw verzekering u een rekening sturen voor uw eigen risico. Daar zet de verzekering dan bij hoeveel tijd zij aan ons hebben betaald. Daarmee wordt het voor u duidelijker wat er in rekening wordt gebracht.

 

Maar het betekent ook dat u veel eerder in het jaar een rekening van uw verzekering kunt krijgen voor uw eigen risico dan u misschien gewend was.

  • Als u bijvoorbeeld in januari 2022 een afspraak heeft met een van onze behandelaren, dan kan uw verzekeraar al in februari een rekening sturen voor uw eigen risico van 2022. Eerder gebeurde dat pas als wij de behandeling afsloten.
  • Als uw behandeling al in 2021 was gestart en u uw eigen risico over 2021 nog niet had gebruikt, dan kunt u begin 2022 ook een rekening krijgen van uw verzekeraar voor uw eigen risico van 2021.

Helaas hebben wij hier geen invloed op omdat landelijk is afgesproken dat iedereen dit zo moet doen. Het is goed om hier rekening mee te houden als u uw zorgverzekering voor 2022 afsluit.

 

 

VOOR KINDEREN EN JONGEREN TOT 18 JAAR
Kinderen en jongeren tot 18 jaar krijgen alles vergoed. Zij hoeven geen eigen risico te betalen. Ze hebben wel een verwijzing nodig van de huisarts, jeugdarts of CJG.
 

 

TRAININGEN, CURSUSSEN EN ACTIVITEITEN

Indigo biedt ook cursussen, activiteiten en trainingen aan. Dit is vaak op verzoek van gemeenten of huisartsen. Daarnaast verzorgen we ook groepscursussen in combinatie met een behandeling. Deze kosten worden vaak vanuit de gemeente betaald. Soms vragen we u een bijdrage voor bijvoorbeeld het cursusmateriaal.  

Bekijk de cursussen en de kosten

 

 

WILT U DE BEHANDELING LIEVER ZELF BETALEN?

U kunt er ook voor kiezen om de behandeling zelf te betalen. We sturen de factuur dan rechtstreeks naar u. En niet naar de zorgverzekeraar of de gemeente (bij jeugd GGZ). Wilt u dit, overleg dit dan met ons voordat uw behandeling begint.

 

 

KOSTEN ALS U DE BEHANDELING NIET START NA DE INTAKE

Heeft u al een eerste gesprek (intake) gehad en besluit u toch om niet verder te gaan met de behandeling? Bijvoorbeeld omdat u en uw hulpverlener besluiten dat u naar een andere zorgverlener gaat? Of om een andere reden? Dan moet u toch ook betalen.

 

Indigo heeft dan al wel kosten gemaakt. Namelijk voor het verwerken van uw aanmelding en het voeren van het intakegesprek. Afhankelijk van de zorgverzekeraar komt dit meestal neer op (een deel van) het bedrag van uw eigen risico. Zie de uitleg boven aan deze pagina.

 

AANMELDEN BIJ INDIGO

Wilt u uzelf of een familielid aanmelden bij Indigo? Of wilt u een cliënt aanmelden als huisarts of verwijzer?

 
Aanmelden bij Indigo