Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie. Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren. Weigeren Ok
Hulpaanbod > Doe de test > Remoralisatieschaal

REMORATIESCHAAL

Achtergrondinformatie bij Indigo testen op deze website
De vragenlijst die u op deze website vindt heet de ‘Remoralisatieschaal’. Remoralisatie is het omgekeerde van demoralisatie, een begrip dat in de jaren zeventig van de vorige eeuw in de psychologie werd geïntroduceerd. Als iemand gedemoraliseerd is, voelt hij of zij zich ontredderd, hopeloos en is niet meer in staat tot het oplossen van de eigen problemen. Dit geldt vaak ook voor mensen die hulp zoeken voor hun psychische klachten. Als de klachten niet al te ernstig zijn, is het daarom vaak al voldoende dat iemand wordt geholpen een manier te vinden om zijn eigen problemen op te pakken, iemand wordt dan weer geremoraliseerd.
 
Als u als  bezoeker van de website deze Remoralisatieschaal invult, komt er een totaalscore uit en daarmee kunnen we in globale termen aangeven hoe het met u gaat. We hebben namelijk ontdekt dat de mate waarin iemand gedemoraliseerd is in hele sterke mate samenhangt met de hoeveelheid klachten die iemand heeft. Op basis van deze samenhang hebben we een indeling kunnen maken naar scores die vallen in de categorie ‘normale score’,  ‘licht verlaagde score’, ‘verlaagde score’ of ‘zeer verlaagde score’.

U vindt op deze website dus geen vragenlijst die meet hoeveel klachten u heeft, maar een die meet hoe hoopvol u bent en hoeveel vertrouwen u er in heeft dat u zelf uw problemen aan kunt pakken. Dit hoort bij Indigo, we kijken namelijk vooral wat u (nog) wel zelf kunt.


Meer informatie over de ontwikkeling van de Remoralisatieschaal kunt u vinden in:

  • Vissers W, Keijsers GPJ e.a. Development of the Remoralization Scale. An extension of contemporary psychotherapy outcome measurement. European Journal of Psychological Assessment, 2010; 26: 293-301.

  • Vissers W, Hutschemaekers G, e.a. Utility of measuring remoralization in addition to symptoms in efficacy research: A preliminary study. Psychotherapy Research, 2010; 20: 611-618.