Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie. Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren. Weigeren Ok

welkom bij indigo in de regio midden-nederland

 

Indigo Midden-Nederland biedt psychische ondersteuning, direct en dichtbij. Dat doet ze door het verzorgen van voorlichting, zelfhulp en begeleiding en behandeling bij diverse klachten en problemen. Ook biedt Indigo online hulp (e-health).

 

Het motto van Indigo is direct en dichtbij. Dit betekent korte wachttijden en behandeling dicht bij huis, in uw eigen huisartsenpraktijk of gezondheidscentrum of in de buurt.

Indigo biedt hulpverlening op maat, afhankelijk van de aard en ernst van uw klachten en behoeften. Indigo is er voor alle leeftijden en is gewend om te werken met mensen uit verschillende culturen.

 

Indigo werkt volgens de spelregels van de Generalistische Basis GGz en behandelt mensen met de meest voorkomende psychische klachten op verwijzing van de huisarts. 

HOOFDKANTOOR Indigo Midden Nederland

Kaap Hoorndreef 48 (Bezoekadres cliënten Kaap Hoorndreef 26)
3563 AV Utrecht
Telefoon 030 2308510
Fax 030 3103251
HelpdeskIndigoMNL@indigo.nl

Klik op de kaart voor een locatie bij u in de buurt

Zoeken buiten
deze regio

De hulp van Midden Nederland

Onze feiten en cijfers
26.000
Clienten
per jaar
8.7
Op zorgkaart
Nederland
5-12 Contact
momenten
gemiddeld
Lees onze nieuwste
feiten en cijfers

INDIGO MIDDEN-NEDERLAND BIEDT:

 • Probleemgerichte behandeling: voor mensen met aanhoudende licht tot matig ernstige psychische problemen. Gedurende het behandeltraject worden de klachten, omstandigheden en de persoonlijke stijl van probleemhantering in kaart gebracht. Van hieruit wordt gewerkt aan een passende persoonlijke stijl om met de betreffende problemen om te gaan. 

 • Ziektegerichte behandeling: voor mensen met matige tot ernstige psychische klachten. Hierbij wordt een specifiek op het betreffende ziektebeeld gericht behandelprogramma uitgevoerd en wordt een plan gemaakt om terugval te voorkomen. 
 • Begeleiding voor mensen met een psychiatrische aandoening die eerder zijn behandeld bij een specialistische GGZ instelling. De begeleiding bij Indigo richt zich op het behoud van balans en stabiliteit. 
   
 • Psychodiagnostisch onderzoek: zowel voor kinderen en jongeren als voor volwassenen. 
 • Psychiatrisch onderzoek om de aard en de ernst van de klachten vast te stellen en op basis daarvan te adviseren over verwijzing of (medicamenteuze) behandeling.

 

Cliëntenportaal

 

 

 

 

Geluidsopnamen

Download brochures

Maak kennis met onze hulpverleners

Ik ben sinds 1997 werkzaam in de GGZ en sinds 2007 bij Indigo. Ik werk graag gestructureerd aan samen overeengekomen doelen. Ik werk zo transparent mogelijk, zal altijd mijn gedachten over jou en over de behandeling met je delen.
Ik werk sinds oktober 2015 bij Indigo als GZ-psycholoog in de Basis GGZ. Hiervoor was ik 6 jaar werkzaam in de Specialistische GGZ. De meeste affiniteit heb ik met angst, dwang en trauma (EMDR). Mijn behandelingen zijn concreet en oplossingsgericht. Naast psycholoog ben ik ook echtgenote, moeder van een dochter en een zoon en toneelliefhebber.
Al onze hulpverleners
Nina Tomassen
Annemarie Persijn
GZ-psycholoog
Naima Tadlaoui
Psychotherapeut
Lotte Maas
GZ-psycholoog
''Alles wat je aandacht geeft groeit.''
Kirsten Wit
Mirthe Beukering

INDIGO NIEUWS & IN DE MEDIA

Eerste hulp bij psychische problemen

In deze film verwoorden een cursist, trainer en adviseur veiligheid van de gemeente Tilburg de inhoud en het bewezen nut van de cursus.

Lees het hele artikel

Indigo klantreis in cijfers

Een compacte weergave van de resultaten van Indigo over het afgelopen jaar.

Lees het hele artikel

Informatiebijeenkomst MeeleefGezin op 26 juni in Veenendaal

Meeleefgezin biedt veilig en stabiel tweede ‘thuis’ voor een jong kind

Lees het hele artikel

Organisatie

ONZE MISSIE EN VISIE

 

Indigo is een aanbieder in de Basis GGZ en helpt mensen om (meer) grip op hun leven te krijgen. Indigo is direct en dichtbij, gemakkelijk bereikbaar voor hen die dat nodig hebben. We zetten ons in om cliënten, van alle leeftijden en achtergronden, de juiste zorg te bieden. Wij doen dit binnen zo kort mogelijke tijd en op een manier die bij de cliënt past, met behulp van kortdurende individuele contacten, groepsbehandelingen, face-to-face en/of online.

 

Volgens onze visie is Indigo de voorloper is op het gebied van community-gerichte Basis GGZ in Nederland. Indigo wil bekend staan om haar effectieve behandelingen, direct en dichtbij, voor grote groepen cliënten uit alle lagen in de maatschappij. Indigo realiseert dat  door te blijven focussen op het leveren van kwalitatief hoogwaardige behandelingen en door de community-gerichte aanpak centraal te zetten. Daarmee leggen we de verbinding tussen zorg die wordt gefinancierd vanuit de zorgverzekeringswet en vanuit de gemeenten. Dat stelt ons in staat om, samen met andere partijen, beleid te ontwikkelen waarmee de grote problemen van gemeenten op het snijvlak van zorg en welzijn doeltreffend worden geadresseerd. 

 

 Indigo Midden-Nederland voldoet aan het HKZ-kwaliteitscertificaat voor ggz-instellingen.

 

Keurmerk Basis-ggzEn aan het keurmerk Kwaliteit in de basis-ggz.

Ons kwaliteitsstatuut kunt u vinden bij de brochures.

 

KLACHTENPROCEDURE

 

Heeft u een klacht over uw behandeling of over hoe u bejegend bent bij Indigo? Er zijn verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen: 

 • U kunt de klacht rechtstreeks bespreken met uw hulpverlener of met de manager van het zorgteam.
 • U kunt een mail of brief sturen. 
 • U kunt de hulp inroepen van de onafhankelijke vertrouwenspersoon via Stichting PVP.
 • U kunt uw klacht indienen bij de klachtencommissie.

Lees hier alle informatie over het indienen van een klacht.

CLIËNTENRAAD

 

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van Indigo Midden Nederland. De cliëntenraad is onafhankelijk en kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de bestuurder en het management over alle onderwerpen die voor de cliënten van belang zijn.

 

Om de belangen van alle cliënten te kunnen behartigen, is het van belang dat de cliëntenraad weet wat er onder cliënten leeft. De raadsleden willen graag weten hoe u de zorg en de dienstverlening ervaart. De cliëntenraad peilt daarom regelmatig de wensen en behoeften van de cliënten van Indigo Midden Nederland. Uiteraard kunt u zelf ook contact opnemen met de cliëntenraad. Uw mening is onze zorg.

 

Lees hier meer over de cliëntenraad