Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie. Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren. Weigeren Ok

welkom bij indigo in de regio midden-nederland

 

Indigo Midden-Nederland biedt psychische ondersteuning, direct en dichtbij. Dat doet ze door het verzorgen van voorlichting, zelfhulp en begeleiding en behandeling bij diverse klachten en problemen. Ook biedt Indigo online hulp (e-health).

 

Het motto van Indigo is direct en dichtbij. Dit betekent korte wachttijden en behandeling dicht bij huis, in uw eigen huisartsenpraktijk of gezondheidscentrum of in de buurt.

Indigo biedt hulpverlening op maat, afhankelijk van de aard en ernst van uw klachten en behoeften. Indigo is er voor alle leeftijden en is gewend om te werken met mensen uit verschillende culturen.

 

Indigo werkt volgens de spelregels van de Generalistische Basis GGz en behandelt mensen met de meest voorkomende psychische klachten op verwijzing van de huisarts. 
 
Hieronder kunt u per locatie onze wachttijden vinden voor een intakegesprek. Meestal kunt u meteen na het intakegesprek starten met de behandeling. Er is dan geen wachttijd. Soms zijn extra onderzoeken (bv ​ADHD-onderzoek of psychologisch onderzoek) nodig waardoor de wachttijd langer wordt. Deze kan dan oplopen tot 3 à 4 maanden. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraar gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).
 
Op dit moment hebben we een tijdelijke aanmeldstop voor ADHD diagnostiek voor Zilveren Kruis, DSW, ASR, ONVZ of Caresq verzekerden. Dit vanwege de te lange wachtlijst voor deze onderzoeken. Voor andere verzekerden is de wachttijd voor een ADHD onderzoek opgelopen tot 4 à 5 maanden.
 

HOOFDKANTOOR Indigo Midden Nederland


Kaap Hoorndreef 48 (Bezoekadres cliënten is Kaap Hoorndreef 26)
3563 AV Utrecht
Telefoon 030 2308510
Fax 030 3103251
secretariaatIndigo@indigo.nl

Klik op de kaart voor een locatie bij u in de buurt

Zoeken buiten
deze regio

De hulp van Midden Nederland

Onze feiten en cijfers
26.000
Clienten
per jaar
8,1
Cliënttevredenheid (2021) Lees verder
5-12 Contact
momenten
gemiddeld
Lees onze nieuwste
feiten en cijfers (2019)

INDIGO MIDDEN-NEDERLAND BIEDT:

  • Probleemgerichte behandeling: voor mensen met aanhoudende licht tot matig ernstige psychische problemen. Gedurende het behandeltraject worden de klachten, omstandigheden en de persoonlijke stijl van probleemhantering in kaart gebracht. Van hieruit wordt gewerkt aan een passende persoonlijke stijl om met de betreffende problemen om te gaan.

  • Ziektegerichte behandeling: voor mensen met matige tot ernstige psychische klachten. Hierbij wordt een specifiek op het betreffende ziektebeeld gericht behandelprogramma uitgevoerd en wordt een plan gemaakt om terugval te voorkomen. 
  • Begeleiding voor mensen met een psychiatrische aandoening die eerder zijn behandeld bij een specialistische GGZ instelling. De begeleiding bij Indigo richt zich op het behoud van balans en stabiliteit. 
  • Psychodiagnostisch onderzoek: zowel voor kinderen en jongeren als voor volwassenen. 
  • Psychiatrisch onderzoek om de aard en de ernst van de klachten vast te stellen en op basis daarvan te adviseren over verwijzing of (medicamenteuze) behandeling.
  • Indigo Midden Nederland biedt naast onze reguliere behandeling nu ook een 100% digitale behandeling. Lees meer 

  • Webinars: Wist je dat Indigo Midden Nederland regelmatig interessante webinars organiseert? Log in op het Cliëntenportaal en kijk bij 'Nieuws' voor meer informatie en inschrijven.

 

Cliëntenportaal

 

 

 

 

Geluidsopnamen

Download brochures

Maak kennis met onze hulpverleners

Mirthe Beukering

INDIGO NIEUWS & IN DE MEDIA

Hogeschool Rotterdam heeft een ggz-spreekuur met Indigo

Na veel discussie heeft de Hogeschool Rotterdam met ingang van dit studiejaar een ggz-spreekuur:‘De studententijd is een turbulente fase in je leven’.

Lees het hele artikel

Wijzigingen eigen risico vanaf 2022

Per 1 januari 2022 verandert de manier waarop de ggz wordt betaald door zorgverzekeraars. Als cliënt merkt u daar ook iets van want u kunt daardoor eerder een rekening krijgen van uw zorgverzekeraar voor uw eigen risico.

Lees het hele artikel

CO-Fit 19: mentale zorg na corona

GGz Breburg en Indigo hebben samen de behandelmodule CO-Fit 19 ontwikkeld voor mensen die naar aanleiding van corona klachten ontwikkelen.

Lees het hele artikel

Organisatie

ONZE MISSIE EN VISIE

 

Indigo is een aanbieder in de Basis GGZ en helpt mensen om (meer) grip op hun leven te krijgen. Indigo is direct en dichtbij, gemakkelijk bereikbaar voor hen die dat nodig hebben. We zetten ons in om cliënten, van alle leeftijden en achtergronden, de juiste zorg te bieden. Wij doen dit binnen zo kort mogelijke tijd en op een manier die bij de cliënt past, met behulp van kortdurende individuele contacten, groepsbehandelingen, face-to-face en/of online.

 

Volgens onze visie is Indigo de voorloper is op het gebied van community-gerichte Basis GGZ in Nederland. Indigo wil bekend staan om haar effectieve behandelingen, direct en dichtbij, voor grote groepen cliënten uit alle lagen in de maatschappij. Indigo realiseert dat  door te blijven focussen op het leveren van kwalitatief hoogwaardige behandelingen en door de community-gerichte aanpak centraal te zetten. Daarmee leggen we de verbinding tussen zorg die wordt gefinancierd vanuit de zorgverzekeringswet en vanuit de gemeenten. Dat stelt ons in staat om, samen met andere partijen, beleid te ontwikkelen waarmee de grote problemen van gemeenten op het snijvlak van zorg en welzijn doeltreffend worden geadresseerd. 

 

 Indigo Midden-Nederland voldoet aan het HKZ-kwaliteitscertificaat voor ggz-instellingen.

 

Keurmerk Basis-ggzEn aan het keurmerk Kwaliteit in de basis-ggz.

Ons kwaliteitsstatuut kunt u vinden bij de brochures.

 

KLACHTENPROCEDURE

 

Heeft u een klacht over uw behandeling of over hoe u bejegend bent bij Indigo? Er zijn verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen: 

  • U kunt de klacht rechtstreeks bespreken met uw hulpverlener of met de manager van het zorgteam.
  • U kunt een mail of brief sturen aan de Klachtenfunctionaris. 
  • U kunt zich met vragen richten tot de helpdesk van de Stichting PVP (patiënten vertrouwenspersonen).

Lees hier alle informatie over het indienen van een klacht.

 

SAMENWERKING EN UITWISSELING VAN GEGEVENS MET ANDEREN

 

Wij zijn ervan overtuigd dat samenwerken met anderen (denk aan wijkteams, huisartsen, ziekenhuis, andere ggz-aanbieders) vaak van toegevoegde waarde is. Onze cliënten beslissen zelf of dit ook voor hen wenselijk is en welke gegevens met andere zorgaanbieders daarvoor uitgewisseld worden. Het kan dan gaan om de diagnose, het behandelplan, het resultaat van de behandeling bij Indigo en het eventuele advies over een vervolg. Hiervoor vragen we altijd eerst toestemming aan de cliënt.

 

CLIËNTTEVREDENHEID

 

Cliënten geven Indigo Midden-Nederland een 8,0 als rapportcijfer. Daarmee geven zij aan erg tevreden te zijn over hun behandeling. Daarnaast zijn zij ook tevreden over de manier waarop er met hen wordt omgegaan, de bereikbaarheid van hun behandelaar en de veiligheid op onze locaties. Wel geven zij aan dat er verbetering mogelijk is in het betrekken van familieleden en naasten bij de behandeling en dat de informatie over vragenlijsten en over medicatie nog beter kan. Bekijk de rapportage.

 

CLIËNTENRAAD

 

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van Indigo Midden Nederland. De cliëntenraad is onafhankelijk en kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de bestuurder en het management over alle onderwerpen die voor de cliënten van belang zijn.

 

Om de belangen van alle cliënten te kunnen behartigen, is het van belang dat de cliëntenraad weet wat er onder cliënten leeft. De raadsleden willen graag weten hoe u de zorg en de dienstverlening ervaart. De cliëntenraad peilt daarom regelmatig de wensen en behoeften van de cliënten van Indigo Midden Nederland. Uiteraard kunt u zelf ook contact opnemen met de cliëntenraad. Uw mening is onze zorg.

 

Lees hier meer over de cliëntenraad