Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie. Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren. Weigeren Ok
Midden nederland > Klachtenprocedure

KLACHTENPROCEDURE INDIGO MIDDEN-NEDERLAND

 

Bespreek uw klacht met uw behandelaar

Het is vaak het beste om te proberen de klacht te bespreken met degene die het betreft. Als u het niet eens bent met de behandeling, praat u dan eerst met uw hulpverlener. Misschien kunt u samen tot een oplossing komen. In plaats van uw hulpverlener kunt u ook de manager van het zorgteam aanspreken.

 

Stuur een mail of brief aan de Klachtenfunctionaris

U kunt uw klacht ook uitleggen in een mail of brief gericht aan de Klachtenfunctionaris. Geef goed aan hoe u bereikbaar bent en wat u verwacht. U krijgt zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 3 weken) bericht over de wijze van afhandeling van uw melding.

 

Algemene vragen kunt u richten aan de Stichting PVP

U kunt gebruik maken van de telefonische helpdesk van de Stichting PVP (onafhankelijke patiëntenvertrouwenspersonen). Deze zal u informeren over uw rechten en u advies geven over uw situatie. Bel met de Helpdesk van de Stichting PVP (0900 4448888). Een anonieme chat is mogelijk op www.pvp.nl van ma t/m do 19.00 - 21.00 uur.

 

Behandeling door de klachtencommissie

Als een klacht niet tot een oplossing leidt, kan Indigo Midden-Nederland besluiten de klacht voor te leggen aan de klachtencommissie waarbij zij is aangesloten. De klachtencommissie heeft een onafhankelijke voorzitter en past het principe van hoor- en wederhoor toe in haar oordeelsvorming. De Klachtenfunctionaris kan u hier meer over vertellen. 

 

Indigo Midden-Nederland

Kaap Hoorndreef 48

3563 AV Utrecht

 

Mailadres Klachtenfunctionaris

klachtfunctionarisIndigoMNL@indigo.nl

 

Postadres Klachtenfunctionaris

Postbus 85314

3508 AH Utrecht