Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie. Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren. Weigeren Ok

welkom bij indigo in de regio nijmegen

 

Psychische hulp, direct en dichtbij!
 
Indigo behandelt mensen met de meest voorkomende psychische klachten kortdurend, op verwijzing van de huisarts of een andere erkende verwijzer. Het motto van Indigo is direct en dichtbij. Dit betekent korte wachttijden en behandeling dicht bij huis, in uw eigen huisartsenpraktijk, gezondheidscentrum, zoveel mogelijk in uw eigen buurt.


Indigo biedt hulpverlening op maat, afhankelijk van de aard en ernst van uw klachten en behoeften. Indigo is er voor alle leeftijden en is gewend om te werken met mensen uit verschillende culturen.

 

HOOFDKANTOOR Indigo Nijmegen

Tarweweg 6
6534 AM Nijmegen
Telefoon 024 383 77 48
nijmegen@indigogelderland.nl

Klik op de kaart voor een locatie bij u in de buurt

Zoeken buiten
deze regio

De hulp van Nijmegen

Onze feiten en cijfers
26.000
Clienten
per jaar
8,3
Cliënttevredenheid (2018) Lees verder
5-12 Contact
momenten
gemiddeld
Lees onze nieuwste
feiten en cijfers (2017)

INDIGO BIEDT:

  • Preventie: voorlichting en cursussen over veel voorkomende psychische problemen
  • Online hulp: zelf aan de slag met behulp van online module
  • Behandeling voor licht tot matig ernstige psychische klachten, met een specifieke focus en gericht op het vergroten van zelfregie 
  • Begeleiding en behandeling voor mensen met een chronische psychiatrische aandoening die eerder zijn behandeld bij een specialistische GGZ-instelling

Indigo in Nijmegen beschikt over een kwaliteitsstatuut.

Download brochures

Maak kennis met onze hulpverleners

Masja Al
zorgmanager

INDIGO NIEUWS & IN DE MEDIA

Cliënten geven ons een dikke 8!

Onze waarderingen op Zorgkaart Nederland laten mooi zien waarom cliënten zo tevreden zijn met hun behandeling bij Indigo.

Lees het hele artikel

Ga voor een Happy Monday!

Wat kan je doen om beter met Blue Monday om te gaan?

Lees het hele artikel

Beste wensen voor 2019!

Indigo wenst iedereen fijne feestdagen en een heel mooi 2018!

Lees het hele artikel

Organisatie

Iedere dag is een hulpverlener beschikbaar voor verwijzersvragen. Bel tussen 12.00 en 12.30 uur: 06-52559600.

 

 

 

VOOR ONZE VERWIJZERS

 

 

Indigo in Nijmegen vindt heldere communicatie tussen onze behandelaren, cliënten en verwijzers belangrijk voor het bieden van goede zorg. Om u als verwijzer op de hoogte te houden van de behandeling, ontvangt u (met toestemming van de cliënt) informatie over de behandeling bij Indigo in Nijmegen.
 
Wanneer de cliënt is gestart met de behandeling ontvangt u een brief van de behandelaar. Hierin bevestigt de behandelaar dat de cliënt is gestart met de behandeling en vermeldt hij de probleemdefinitie, de doelen en het plan van aanpak. Bij afronding van de behandeling zal de behandelaar u schriftelijk informeren over de ingezette behandelwijze en het advies voor eventueel vervolg.
 
Ook informeert Indigo in Nijmegen u als de behandeling niet kan worden gestart of wordt onderbroken.

Bij aanmelding neemt Indigo in Nijmegen contact op met de cliënt voor het plannen van het intakegesprek. Wanneer het na meerdere pogingen niet is gelukt is om de cliënt te benaderen voor een afspraak, zal de cliënt worden uitgeschreven. U ontvangt hierover bericht.

CLIËNTENRAAD

 

De cliëntenraad van Indigo in Nijmegen denkt, praat en beslist mee over onderwerpen die nu of in de toekomst belangrijk zijn. Wanneer cliëntenbelangen in het geding zijn, gaat de cliëntenraad hierover het gesprek aan met de directie.
 
De cliëntenraad komt op voor gemeenschappelijke belangen van cliënten van Indigo in Nijmegen. Zij houdt zich bezig met bijvoorbeeld behandelingen, informatievoorziening, privacy en de instelling zelf.


 

SMS-SERVICE

 

Per 1 september 2017 werkt Indigo in Gelderland met een SMS-service. U ontvangt 48 uur voor uw  afspraak een herinnerings-SMS. Als u geen gebruik wilt maken van deze service, kunt u dat aangeven bij uw behandelaar.

 

KLACHTEN

 

De medewerkers van Indigo in Nijmegen doen er alles aan om de hulp die zij u bieden zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch blijft het mensenwerk. Als u vindt dat er dingen fout zijn gegaan of als u klachten heeft, vragen wij u dit aan ons te melden. Voor u zelf voorkomt u daarmee dat problemen blijven voortbestaan. Daarnaast stelt u ons in staat onze dienstverlening te verbeteren en nieuwe klachten te voorkomen.
 
Als u het niet eens bent met de behandeling, praat u dan eerst met uw hulpverlener. Misschien kunt u samen tot een oplossing komen. In plaats van uw hulpverlener kunt u ook de manager van het zorgteam aanspreken. Wellicht wilt u rechtstreeks naar de klachtenfunctionaris of klachtencommissie. Vraag dan bij het secretariaat naar de contactgegevens.

 

U kunt te allen tijde de hulp inroepen van de patiëntenvertrouwenspersoon. Deze kan u ook verwijzen naar de klachtenfunctionaris of de klachtencommissie.