Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie. Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren. Weigeren Ok

HOE ZIET ONZE SAMENWERKING MET HUISARTSEN EN PARTNERS IN DE REGIO ERUIT?

 

Indigo werkt samen met huisartsen en betrekt indien de patiënt daarmee instemt, de huisarts bij de behandeling. Indigo informeert de huisarts periodiek (minimaal éénmaal per jaar) over de behandeling, in ieder geval na de intake en bij afsluiting van de behandeling. In het verslag worden minimaal opgenomen: diagnose, inhoud en verloop van de behandeling, actuele gezondheidssituatie en vervolgbeleid c.q. advies en (eventuele) vervolgbehandeling. Door middel van digitale nieuwsbrieven houdt Parnassia Groep verwijzers op de hoogte van het beschikbare behandelaanbod en wijzigingen daarin.

 

Indien Indigo binnen haar eigen behandelinfrastructuur lokaal niet de juiste behandeling kan bieden, werkt zij samen met andere zorgaanbieders en/of draagt de behandeling over aan een andere zorgaanbieder die wel gepaste behandeling kan bieden. Dit wordt met de patiënt en waar mogelijk met familie en/of andere direct betrokkenen besproken. Parnassia Groep ziet toe op een adequate overdracht van de patiënt naar een andere zorgaanbieder. Dit vindt in ieder geval schriftelijk plaats, en kan, afhankelijk van de ernst en complexiteit van de problematiek, zo nodig ook mondeling plaatsvinden.

 

Er zijn afspraken gemaakt met politie, gemeenten en andere zorginstellingen in hun regio over de wijze waarop acute zorg bij psychiatrische problematiek geregeld is. De ketenzorgbedrijven van Parnassia Groep (Bavo Europoort, Dijk en Duin, en Parnassia) verzorgen in respectievelijk de regio’s Rijnmond, Haaglanden en Noord Holland de 7x24 uurs crisisdienst.