Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie. Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren. Weigeren Ok

Veelgestelde vragen

Aanmelden

Hoe meld ik mij aan voor een gesprek met een hulpverlener?

Heeft u al een verwijsbrief van uw huisarts?

JA --> dan kunt u contact opnemen met een Indigo vestiging bij u in de buurt.

NEE --> U heeft een verwijzing van de huisarts nodig om bij Indigo geholpen te worden. Deze verwijzing is nodig om de kosten vergoed te krijgen van uw zorgverzekeraar. Nadat uw aanmelding is verwerkt (deze ontvangen wij meestal van de huisarts), nemen wij contact met u op om een afspraak te maken.


Hoe meld ik mij aan voor een cursus of training?

Er zijn meerdere manieren om u aan te melden voor een cursus of training:

Telefonisch: klik hier voor de contactgegevens van een Indigo vestiging bij u in de buurt.

Online: Via de aanmeldbutton van de betreffende cursus op deze site. Klik hier voor cursusoverzicht.

Indien u zich wilt aanmelden voor een behandeling, en reeds een verwijzing van de huisarts heeft, kunt u hier de contactgegevens van Indigo vinden.


Ik ben al eerder bij Indigo in behandeling geweest en wil me opnieuw aanmelden, kan dat zonder verwijzing?

Binnen de Basis-GGZ (met uitzondering van het product Chronisch) is er steeds sprake van een eenmalige verwijzing, en is bij aanmelding dus opnieuw een verwijzing van de huisarts nodig.


Afzeggen afspraak

Wat moet ik doen als ik een afspraak niet kan nakomen?

Soms kan het voorkomen dat u de gemaakte afspraak niet kan nakomen. Het is dan belangrijk om dit zo snel mogelijk, echter uiterlijk 24 uur* van te voren door te geven aan de Indigo vestiging waar u in behandeling bent. Er kan direct een nieuwe afspraak ingepland worden. Indien u niet afzegt dan zijn wij genoodzaakt de kosten in rekening te brengen. Deze kosten worden niet betaald door de zorgverzekeraar.


Klik hier voor de contactpagina.

 

*Bent u in behandeling bij Indigo Brabant of Indigo Midden-Nederland? Dan dient u uw afspraak minimaal 48 uur van tevoren af te zeggen.


Chat

Ik zoek een site waar ik kan chatten met lotgenoten of met een coach. Kan dat op de website van Indigo?

Op de website van Indigo kan dat (nog) niet, maar er zijn wel sites waar u terecht kunt:

Jongeren
www.survivalkid.nl. Dit is een plek waar jongeren tussen de 12 en 24 jaar, die een gezinslid hebben met psychische problemen of een verslaving, anoniem kunnen schatten. Jongeren die een gezinslid hebben die door psychische en/of verslavingsproblemen ook iets strafbaars heeft gedaan kunnen terecht op www.survivalkidxl.nl.

Volwassenen:
kunnen chatten op bijvoorbeeld www.korrelatie.nl of www.chathulp.nu.


Crisis

Kan ik in een crisissituatie terecht bij Indigo?

Als u al een hulpverlener heeft bij Indigo kan u met hem of haar overleggen. Het is mogelijk dat uw hulpverlener de crisisdienst inschakelt.

Bent u nog niet behandeling dan adviseren wij contact op te nemen met de huisarts / huisartsenpost. Ook kunt u terecht op de website van sensoor.


Cursus / training

Wat is het cursusaanbod?

Het cursusaanbod vindt u op de website. Het aanbod verschilt per regio. In huis-aan-huis-kranten, buurt-en wijkcentra en instellingen voor gezondheidszorg vindt u ook informatie over het cursusaanbod bij u in de buurt.

Klik hier voor een totaaloverzicht, u kunt daarna de zoekopdracht verfijnen door klacht en postcode/plaatsnaam in te voeren.


Heb ik voor een preventieve cursus / training een verwijzing nodig?

Nee, want preventieve cursussen/trainingen worden vanaf 1 januari 2014 niet meer vergoed vanuit uw basiszorgverzekering. Deze cursussen dient u helemaal of gedeeltelijk zelf te betalen. Op de website kunt u zien hoeveel de trainingen/cursussen kosten.

Klik hier voor een totaaloverzicht, u kunt daarna de zoekopdracht verfijnen door klacht en postcode/plaatsnaam in te voeren.


Hoe meld ik mij aan voor een cursus/training?

Er zijn meerdere manieren om u aan te melden voor een cursus of training:

Telefonisch: klik hier voor de contactgegevens van een Indigo vestiging bij u in de buurt.

Online: Via de aanmeldbutton van de betreffende cursus op deze site.

Indien u zich wilt aanmelden voor een behandeling, en reeds een verwijzing van de huisarts heeft, kunt u hier de contactgegevens van Indigo vinden.


Zijn er kosten verbonden aan de cursussen en trainingen?

Indigo biedt trainingen en cursussen die helpen om ernstige psychische problemen en/of verslaving te voorkomen (geïndiceerde preventie). Sinds 1 januari 2014 is er iets veranderd. De zorgverzekeraar vergoedt de kosten van deze trainingen en cursussen niet meer. U kunt ervoor kiezen om zelf de trainingen en cursussen te betalen. Of u kunt deelnemen aan trainingen en cursussen van Indigo die huisartsen en gemeenten organiseren en betalen.

Voor de kosten van het preventie aanbod kunt u kijken bij de betreffende training in de agenda trainingen of neem hierover contact met ons op.


Diagnostiek

Kan ik een psychiatrische diagnose laten stellen bij Indigo?

Dit is mogelijk bij Indigo. Vraag uw hulpverlener om meer informatie. Als u nog niet in behandeling bent bij Indigo, kunt u uw huisarts om een verwijzing vragen.


Hulp voor een ander

Met mij is niets aan de hand, maar wel met een van mijn ouders, mijn broer/zus, vriend of kennis.

Wanneer er iemand in uw gezin/nabije omgeving is waar het psychisch niet goed mee gaat of iemand heeft een verslavingsprobleem, dan is de kans groot dat dit ook invloed heeft op u. Het is belangrijk om goed voor uwzelf te zorgen. Daarnaast kan het helpend zijn om tips te krijgen hoe u het beste met uw gezinslid/vriend/kennis. Dit kan door gesprekken met een hulpverlener te hebben, maar ook online, bijvoorbeeld via www.survivalkid.nl (voor kinderen en jongeren) of op www.familievan.nl (voor jongeren en volwasssenen). Op deze websites kunt u ook ervaringen delen en ervaringen lezen van mensen die in eenzelfde soort situatie zitten.

Op deze Indigo website kunt u bij klachten ook specifieke tips vinden wat u kunt bij bepaalde klachten.


Hulpverlener

Kan ik mijn eigen hulpverlener kiezen?

In principe krijgt u een behandelaar toegewezen. Als u een specifieke voorkeur voor bijvoorbeeld een mannelijke of een vrouwelijke hulpverlener heeft, dan proberen wij daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. Geef dit svp aan bij het maken van de eerste afspraak.


Zijn de hulpverleners van Indigo BIG-geregistreerd?

De psychologen, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen (SPV) en psychiaters van Indigo zijn geregistreerd in het BIG-Register. Een BIG-registratie geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Klik hier om naar het BIG-register toe te gaan.


Wie is eindverantwoordelijk voor mijn behandeling bij Indigo?

Bij Indigo is de hoofdbehandelaar een gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog).Een hoofdbehandelaar stelt de diagnose vast. Samen met de cliënt stelt de hoofdbehandelaar het behandelplan op. De hoofdbehandelaar is verantwoordelijk voor de behandeling, maar hoeft deze niet zelf uit te voeren.

Toelichting:
Een GZ-psycholoog is een psycholoog die na de universitaire opleiding nog een vervolg opleiding heeft gevolgd. De GZ-psycholoog diagnosticeert en behandelt psychische problemen bij lichamelijke ziekten en invaliditeit, psychische stoornissen en problemen in het leefklimaat.

Bij Indigo werken naast GZ-psychologen ook sociaal psychiatrisch verpleegkundigen (SPV), praktijkondersteuners van de huisarts (POH-GGZ), verpleegkundig specialisten, klinisch psychologen en psychiaters.

Een psychiater is een arts die zich na een studie geneeskunde heeft gespecialiseerd in de psychiatrie. Een psychiater mag ook medicijnen voorschrijven. Daarom behandelt een psychiater vaak psychische klachten waarbij medicijnen een belangrijke rol spelen in de behandeling, zoals bijvoorbeeld schizofrenie, verslaving, persoonlijkheidsstoornis, psychose, dwangstoornis en bipolaire stoornis.


Klachten

Ik heb een klacht, waar kan ik terecht?

Wanneer u als cliënt of direct betrokkene van de cliënt een klacht heeft kunt u deze met de betreffende hulpverlener bespreken. Als dit niet tot een oplossing leidt kunt u contact opnemen met de teamleider van de hulpverlener. Iedere Indigo regio heeft ook een eigen klachtenprocedure, deze kunt u altijd opvragen.


Kosten / tarieven

Wat is een verplicht eigen risico?

Met ingang van 1 januari 2015 geldt een verplicht eigen risico van minimaal € 375 in de zorgverzekering. U kunt er ook voor kiezen dit eigen risico te verhogen.

 

Het eigen risico betekent dat u in dat kalenderjaar minimaal €375,00 (of meer indien u dit heeft verhoogd) zelf moet betalen voor gezondheidszorg die in het basispakket zit. Voor meer informatie over het verplicht eigen risico kunt u kijken op de website van de rijksoverheid, of de website van uw zorgverzekeraar.


Wie betaalt de kosten van de behandeling bij Indigo?

De zorg van Indigo valt in de Basis GGZ, deze kosten worden ook vergoed door uw zorgverzekeraar. Voor deze behandelingen betaalt u wel uw eigen risico voor de zorgverzekering. Indigo heeft contracten met de meeste zorgverzekeraars in Nederland.

 

Voor jeugdigen tot en met 17 jaar geldt dat onze hulp kosteloos is; hiervoor geldt geen eigen risico en geen eigen bijdrage.


Zijn er kosten verbonden aan het volgen van een cursus/training?

Indigo biedt trainingen en cursussen die helpen om ernstige psychische problemen en/of verslaving te voorkomen (geïndiceerde preventie). Sinds 1 januari 2014 is er iets veranderd. De zorgverzekeraar vergoedt de kosten van deze trainingen en cursussen niet meer. U kunt ervoor kiezen om zelf de trainingen en cursussen te betalen. Of u kunt deelnemen aan trainingen en cursussen van Indigo die huisartsen en gemeenten organiseren en betalen.

 

Voor de kosten van het preventie aanbod kunt u kijken bij de betreffende training in de agenda trainingen of neem hierover contact met ons op. Het totale preventieaanbod vindt u hier.


Ik heb vragen over een rekening die ik van de zorgverzekeraar heb ontvangen over de hulp die ik bij Indigo heb gekregen.

Voor vragen over een rekening neemt u eerst contact op met uw zorgverzekeraar. Wanneer u er met de zorgverzekeraar niet uitkomt, kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met Indigo.


Opnieuw aanmelden / eerder bij Indigo geweest

Ik ben al eerder bij Indigo in behandeling geweest en wil me opnieuw aanmelden, kan dat zonder verwijzing?

Een verwijzing blijft een jaar geldig, mits het om dezelfde klacht gaat. Bent u langer dan een jaar geleden doorverwezen, dan heeft u een nieuwe verwijzing van uw huisarts nodig.


Other languages

I do not understand or speak Dutch, is it possible get help from Indigo?

Indigo has several counsellors who are able to help you in other languages​​. When making the first appointment you can ask the secretary for a counsellor who speaks your language/or a language you understand sufficiently. Also it  is possible to request for an interpreter (by phone).  Please check your health insurance if they cover the costs.


Ik spreek geen Nederlands, kan ik een behandeling krijgen bij Indigo?

In sommige regio's van Indigo beheersen hulpverleners ook andere talen. U kunt hier bij het maken van de eerste afspraak naar vragen. Het is mogelijk om met behulp van een telefonische tolk gesprekken met een hulpverlener te voeren. Hier zijn wel extra kosten aan verbonden. U kunt dit ook navragen bij uw zorgverzekeraar.


Privacy

Kan ik informatie krijgen over mijn partner, vriend/vriendin of familielid die in behandeling is bij Indigo?

Hiervoor gelden wettelijk vastgelegde privacyregels. In principe is het niet mogelijk tenzij degene waar het om gaat hiervoor duidelijk toestemming heeft gegeven.


Kan ik informatie uit mijn dossier opvragen?

U heeft recht op inzage in en een gesprek over uw dossier. U kunt ook een kopie van uw dossier opvragen. Neemt u hiervoor contact op met uw Indigovestiging.


Worden er verslagen gemaakt van de gesprekken die ik met de hulpverlener voer en mag ik dit dossier inkijken?

Om goede hulp te kunnen verlenen is het nodig gegevens vast te leggen in een dossier. In het dossier wordt informatie verzameld die belangrijk is voor de behandeling. In de wet staat welke gegevens in een dossier moeten worden vastgelegd en wie er in het dossier mag lezen. In ieder geval mag iedere cliënt, in het bijzijn van de hulpverlener, het eigen dossier bekijken en er vragen over stellen. De hulpverlener kan dan eventueel dingen toelichten.


Indigo gebruikt een elektronisch patienten dossier (EPD). Hoe zit het met mijn privacy?

Indigo gebruikt een intern en beveiligd elektronisch patienten dossier (EPD). Deze is niet hetzelfde als het landelijk EPD dat wordt gebruikt door huisartsen, apotheken en specialisten. Behandelaren hebben een medisch beroepsgeheim. Alleen met uw schriftelijke toestemming verstrekken zij informatie aan andere hulpverleners.


Ik wil liever niet dat mijn ouders/verzorgers te weten komen dat ik hulp zoek, kan dat?

Wanneer je helemaal niet wilt dat je ouders/verzorgers weten dat je hulp zoekt, kun je een vorm van online hulpverlening kiezen. Dat kan nog niet via de Indigowebsite, wel via bijvoorbeeld de site www.gripopjedip.nl.

 

Wanneer je gesprekken met een hulpverlener wilt hebben, worden de kosten daarvoor bijna altijd vergoed door de zorgverzekering van je ouders. Je bent tot je 18de verplicht met je ouders/verzorgers meeverzekerd. Je kunt het beste zelf contact opnemen met de zorgverzekering om na te vragen of ze kunnen garanderen dat je ouders niet op de hoogte worden gebracht van jouw gesprekken bij Indigo. Het verschilt per verzekeraar hoe hiermee wordt omgegaan.

 

In ieder geval heeft de hulpverlener, net als de huisarts, een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat alles wat je aan hem of haar vertelt geheim moet blijven.


Voorlichting

Geeft Indigo voorlichting op locatie?

Ja, Indigo geeft op verzoek voorlichting aan groepen uit de bevolking die meer willen weten over psychiatrische of verslavingsproblemen, verslavende middelen of het voorkomen daarvan, en de mogelijkheden voor ondersteuning of behandeling.

 

De voorlichting is bijvoorbeeld bedoeld voor:

  • mensen die zelf kampen met psychische problemen of een verslaving;
  • hun naastbetrokkenen of hun kinderen;
  • leden van organisaties of verenigingen, intermediairs;
  • mensen die vragen hebben over middelengebruik of psychische klachten.

 

Afhankelijk van de vraag geven wij voorlichting aan een individu of aan een groep. Ook de werkvorm is afhankelijk van de vraag. We gebruiken zoveel mogelijk voorlichtingsmethodieken en -materiaal die ook elders in het land hun effectiviteit hebben bewezen. De kosten zijn afhankelijk van de vorm en het aantal deelnemers. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een Indigovestiging in de buurt.


Waar kan ik Indigo vinden?

Op welke locaties kan ik Indigo vinden?

Indigo zit in een groot deel van Nederland. Onze behandelingen vindenmeestal plaats in de huisartsenpraktijk, in het gezondheidscentrum of bij een Indigovestiging bij u in de buurt. Een of enkele Indigohulpverleners zijn daar op vaste dagen in de week aanwezig. Klik hier om naar de landkaart te gaan om een vestiging in de buurt te zoeken.


Wachttijden

Hoe snel kan ik bij Indigo geholpen worden?

Indigo kent nauwelijks wachtlijsten.Wij willen iedereen zo snel mogelijk helpen. Met het online aanbod kan men vaak direct al aan de slag. Afhankelijk van de agenda van de client en die van de Indigohulpverlener is het eerste intake gesprek meestal binnen 14 dagen na aanmelding.


Wat kan ik zelf doen?

Ik heb soms al wat mentale/psychische klachten, wat kan ik zelf al doen?  

Bewegen en ontspannen is heel belangrijk voor uw lichaam maar zeker ook voor de geest. Daarnaast zijn er ook vele websites waar u zelfhulpmoduels kunt volgen. Dit betekent dat u online al opdrachten kunt doen om mentaal fit te blijven. Op de Indigo website vermelden wij een aantal van deze modules. Klik hier voor het overzicht.

 

Soms is het ook lastig om persoonlijk in te schatten hoe erg uw problemen zijn. U kunt de test doen op onze website, dan kunt u in ieder geval zien hoe erg uw klachten lijken te zijn en of u in staat zou kunnen zijn om de eerste problemen al zelf aan te pakken.

 

Naar de test.