Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie. Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren. Weigeren Ok
Verwijzers > Gemeenten en ketenpartners > WMO

WMO VOORBEELDEN

 

CURSUSSEN EN ACTIVITEITEN
Bekijk hier
het complete cursussen en activiteiten aanbod

 

Gemeente Purmerend

 

Collectieve preventie GGZ, activiteiten ter voorkoming van psychische problemen en suïcide preventie

 

Gemeente Arnhem

 

Bijeenkomst ‘Preventieve ondersteuning mantelzorgers’

 

Gemeente Buren


 

Een indiaan in huis, een herkenbare voorstelling over autisme
(In samenwerking met Welzijn Buren en MEE)

 

gemeente Heumen

 

 

Bovenkamer, een herkenbare voorstelling over dementie
(In samenwerking met Mantelzorg Heumen)

 


Gemeente Oud-Beijerland 

 

 

 

Plezier op school!
2-daagse cursus voor kinderen die naar de brugklas gaan en die o.a. willen leren om op te komen voor zichzelf.

 

 

 

VOORLICHTING EN/OF PSYCHO-EDUCATIE


 

Gemeente Terneuzen

 

 

 

Training De Gezonde School en Genotmiddelen
(In samenwerking met GGD Zeeland en SportZeeland)

 

Gemeente Den Haag

 

Spreekuur 55+
55 plussers kunnen tijdens dit spreekuur terecht met vragen over o.a. slapen, valpreventie, eenzaamheid, piekeren, stress en alcohol- / medicijngebruik en zorgen over naasten.

 

 

Gemeente Goes

 

Coffeeshop – stapavond voor ouders
(in samenwerking met SMWO en 2 lokale coffeeshops)

Tijdens deze avond krijgen ouders alle ins en outs te horen over jongeren en softdrugs. Ook kunnen ouders een kijkje nemen in een coffeeshop.

 

 

 

Gemeente Utrecht

 

 

Thuiscoaching Schizofrenie
(In samenwerking met Ypsilon)
Informatie, advies en ondersteuning voor familieleden van mensen met schizofrenie of een ander psychotische stoornis.

 

 

 

ONDERSTEUNING BIJ PROJECTONTWIKKELING

 

  

Gemeente Breda

 

Doorontwikkeling van Zorg voor Elkaar Breda
Gezamenlijk zorgen voor de ondersteuning van inwoners die actief betrokken zijn en/of een hulpvraag hebben. Op basis van het principe vrijwillige hulp waar kan en betaalde hulp waar moet.
(In samenwerking met Stib, Surplus Welzijn, Digeketen, MEE e.a.)

 

  

Gemeente Utrecht

 

 

 

Utrecht Gezond!
(In samenwerking met Achmea, UHV, TODU, SAFU, VvOCM, Careyn e.a.)
Het behalen van gezondheidswinst en het beheersbaar houden van de zorg- en maatschappelijke kosten door een gezamenlijke focus en gezamenlijke inkoop.

 

 

 

Gemeente Emmen

 

 

 

 

Gezondheid, versterkt in eigen hand
(In samenwerking met o.a. GGD Drenthe, Welzijnsgroep Sedna, Icare e.a.)
een integrale wijk/dorpsgerichte gezondheidspreventie-aanpak, gebaseerd op Emmen revisited en de methodiek van Buurtgerichte Sociale Activering.

 

 

Diverse gemeenten door heel Nederland

 

 

MeeleefGezin
Ondersteuning (opvang) voor ouders met psychische problemen en hun kinderen (0-5 jaar).

 


 

 

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING


  

Gemeente Etten-Leur


Deskundigheidsbevordering op het gebied van actuele problematiek in de wijk
Er wordt gekeken naar wat er speelt in de wijk en wat het wijkteam nodig heeft om o.a. te leren omgaan met agressie in de wijk. Ook ruimte voor casuïstiekoverleg.

 

 

 

Gemeente Kapelle

 

 

 

Deskundigheidsbevordering binnen Buurtteam Kapelle

Het Buurtteam ondersteunt bewoners van de gemeente bij het leefbaar maken en houden van hun dorp, wijk of straat. Hiertoe werken diverse organisaties met elkaar samen zoals de GGD, de politie, Allévo, SMWO én Indigo.

 

 

Diverse gemeenten door heel Nederland


 

Deskundigheidsbevordering mantelzorgers en vrijwilligers op het gebied van diverse soorten psychische problematiek.