Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie. Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren. Weigeren Ok

Welkom bij Indigo in de regio Zuid-Holland Zuid

 

Indigo biedt behandelingen, cursussen, online hulp en psychische testen voor mensen met psychische klachten. Iedereen kan bij Indigo terecht. Of u nu jong bent of oud, autochtoon of allochtoon, we zijn er voor iedereen.

 

Indigo biedt snel hulp. Vaak kunt u al binnen 3 weken aan de slag. Indigo heeft locaties door heel Nederland. Hierdoor is er altijd wel een hulplocatie bij u in de buurt. Psychische hulp, direct en dichtbij dus!

 

U bevindt zich nu op de pagina van Indigo in de regio Zuid-Holland Zuid (ZHZ).

 

Indigo ZHZ is een afdeling van Yulius. De medewerkers van Indigo ZHZ hebben vele jaren ervaring in de geestelijke gezondheidszorg op het gebied van preventie, jeugd, volwassenen, ouderen en chronische problematiek in de tweede lijn. Er zijn korte wachttijden.

 

Bij Indigo ZHZ werken praktijkondersteuners GGZ. Zij werken in huisartsenpraktijken en ondersteunen cliënten met psychische klachten. Als er meer behandeling nodig is, kan de huisarts doorverwijzen naar de Basis GGZ. Binnen de Basis GGZ werken voornamelijk GZ-psychologen en verpleegkundig specialisten, maar ook psychiaters, bij wie cliënten terecht kunnen voor de behandeling van hun psychische klachten. Dit kan zowel individueel als in groepsverband. Indigo ZHZ organiseert ook regelmatig cursussen en trainingen op het gebied van depressie, jeugd en familiemantelzorg. Er is dus ook aandacht voor de familie/naastbetrokkenen. De cursussen worden door ervaren trainers gegeven.

 

HOOFDKANTOOR Indigo Zuid-Holland Zuid


Hellingen 21
3311 GZ Dordrecht
Telefoon 088 - 40 50 607
Fax 085 - 77 36 510
secretariaat@indigozhz.nl

Klik op de kaart voor een locatie bij u in de buurt

Zoeken buiten
deze regio

De hulp van Zuid-Holland Zuid

Onze feiten en cijfers
26.000
Clienten
per jaar
8,3
Cliënttevredenheid (2021) Lees verder
5-12 Contact
momenten
gemiddeld
Lees onze nieuwste
feiten en cijfers (2019)

INDIGO IN ZUID-HOLLAND ZUID BIEDT:

 • Behandelingen bij psychische klachten:
  • EMDR
  • Cognitieve gedragstherapie
  • Psychotherapie
  • Systeemtherapie
  • Farmacotherapie
 • Detachering POH-GGZ van Indigo
 • Preventie
 • Consultatie
 • Diagnostiek
 • Psycho-educatie
 • Psychologische testen
 • Herstelgerichte therapie
 • Medicatiecontrole en begeleiding (bijv. Methylfenidaat bij ADHD Jeugd en Lithium bij BPS)

 

Download brochures

Maak kennis met onze hulpverleners

INDIGO NIEUWS & IN DE MEDIA

Wijzigingen eigen risico vanaf 2022

Per 1 januari 2022 verandert de manier waarop de ggz wordt betaald door zorgverzekeraars. Als cliënt merkt u daar ook iets van want u kunt daardoor eerder een rekening krijgen van uw zorgverzekeraar voor uw eigen risico.

Lees het hele artikel

CO-Fit 19: mentale zorg na corona

GGz Breburg en Indigo hebben samen de behandelmodule CO-Fit 19 ontwikkeld voor mensen die naar aanleiding van corona klachten ontwikkelen.

Lees het hele artikel

GGz Breburg en Indigo Brabant starten Mentale Gezondheidscentra

GGz Breburg en Indigo Brabant bewegen komend jaar letterlijk dichter naar cliënten, verwijzers en partners in het sociaal domein toe. Met de inrichting van negen zogenaamde Mentale Gezondheidscentra in Midden- en West-Brabant gaan zij voor een wijkgerichte en vraaggerichte aanpak. Hiermee brengen zij hun expertise op het gebied van geestelijke gezondheidszorg naar voren en kan sneller de juiste zorg worden ingezet. Bovendien wordt de zorg meer samen met de cliënt, zijn naasten en andere partijen vormgegeven.

 

Lees het hele artikel

Organisatie

MISSIE EN VISIE

Indigo is een aanbieder in de Basis GGZ en helpt mensen om (meer) grip op hun leven te krijgen. Indigo is direct en dichtbij, gemakkelijk bereikbaar voor hen die dat nodig hebben. We zetten ons in om cliënten, van alle leeftijden en achtergronden, de juiste zorg te bieden. Wij doen dit binnen zo kort mogelijke tijd en op een manier die bij de cliënt past, met behulp van kortdurende individuele contacten, groepsbehandelingen, face-to-face en/of online.

 

Onze visie is dat Indigo de voorloper is op het gebied van community-gerichte Basis GGZ in Nederland. Indigo wil bekend staan om haar effectieve behandelingen, direct en dichtbij, voor grote groepen cliënten uit alle lagen in de maatschappij. Indigo realiseert dat enerzijds door te blijven focussen op het leveren van kwalitatief hoogwaardige behandelingen. Anderzijds door de community-gerichte aanpak centraal te zetten in haar werkwijze. Met de community-aanpak leggen we de verbinding tussen zorg die wordt gefinancierd vanuit de zorgverzekeringswet en vanuit de gemeenten. De community-aanpak stelt ons in staat om, samen met andere partijen, beleid te ontwikkelen waarmee de grote problemen van gemeenten op het snijvlak van zorg en welzijn doeltreffend worden geadresseerd.

 

 

KLACHTENPROCEDURE

Als u niet tevreden bent, bijv. over uw behandeling of behandelaar, bespreek dit dan met uw behandelaar.

 

Komt u er samen niet uit, dan kunt u via het secretariaat vragen een leidinggevende erbij te betrekken.

 

Nog niet opgelost? Dien dan een klacht in bij de onafhankelijke klachtencommissie. Op iedere locatie zijn klachtenformulieren aanwezig.

 

SAMENWERKEN EN UITWISSELING VAN GEGEVENS MET ANDEREN

Wij zijn ervan overtuigd dat samenwerken met anderen (denk aan (sociale) wijkteams, huisartsen, andere paramedici, ziekenhuis, ander afdelingen van Yulius) vaak van toegevoegde waarde is. Onze cliënten beslissen zelf of dit ook voor hen wenselijk is.

 

Heldere communicatie tussen onze behandelaren, cliënten en verwijzers is belangrijk. Wanneer de cliënt is gestart met de behandeling ontvangt de verwijzer een brief met daarin de door de cliënt gestelde doelen en het plan van aanpak. Bij afronding van de behandeling informeert de behandelaar de verwijzer over verloop van de behandeling en het met de cliënt afgestemde vervolg.

CLIËNTENRAAD

De Cliëntenraad komt op voor de belangen van cliënten, met als doel de kwaliteit van zorg te verbeteren. De leden van de Cliëntenraad zijn zelf cliënt (geweest) van de geestelijke gezondheidszorg.

 

De bevoegdheden van de Cliëntenraad zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ). De Cliëntenraad moet gezien worden als een gesprekspartner van het bestuur voor alle zaken die voor de cliënten van belang zijn.

 

Voor meer informatie kun je terecht bij de contactpersonen:

 • Catharien Bot, Divisie Volwassenen (inclusief familieraad), Wijkgerichte Zorg en Centrale Cliëntenraad, T 088 - 40 54 418.
 • Marjenne Eijsenga, Divisie KJPA (inclusief ouderraad) en Wijkgerichte Zorg, T 088 - 40 54 489.